Szabadtéri égetés bejelentése

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 2020. január 22-től változtak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai, amely többek között érinti a külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó előírásokat is. A módosításnak megfelelően az égetést az ingatlan tulajdonosának, használójának már nem engedélyeztetni kell előzetesen, hanem, ha az égetést egyéb jogszabály lehetővé teszi, az égetés megkezdése előtt 5 nappal írásba be kell jelenteni az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez, vagyis a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A bejelentésben jelölni kell az égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátáit, vagy helyrajzi számát, valamint az égetést végzők nevét, elérhetőségét.

Magánszemély az írásos bejelentést beadhatja ügyfélkapun, e-papíron, postai úton, személyesen, valamit e-mailben.

-HH-