Család és Gyemekjóléti Szolgálat felhívása

A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata ezúton felhívja Körmend Város és a 25 kistérségi település lakóinak figyelmét, hogy a Magyarország Kormánya által kihirdetett vészhelyzet miatt elrendelt eddigi intézkedéseit módosítja.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben tartózkodó ügyfelek számát korlátozni szükséges, annak érdekében, hogy az ügyfelek között megfelelő védőtávolság (2 méter) biztosítható legyen. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadását, 2020. június 10-étől igénybe vehetik az alábbi intézkedéseket betartva:

  • Minden esetben telefonon kérjenek időpontot a területileg illetékes családsegítő kollégától, az ügyfélfogadás igénybe vételére! Kollégáink időpontot adnak, így biztosítani tudjuk a kötelező védőtávolság betartását, és az ügyfélfogadó helyiség fertőtlenítését!
  • Az időponttal rendelkező ügyfelek az intézménybe történő belépésük előtt kötelesek a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt használni, valamint a száj és orr eltakarására szolgáló szájmaszkot, sálat vagy kendőt viselni!
  • Családlátogatásaink során is tisztelettel kérjük önöket a kötelező védőtávolság betartására a családtagok és a családsegítők között!

Időpontot az alábbi telefonszámokon kérhetnek a területileg illetékes családsegítőktől:

Könczöl Brigitta - szolgálatvezető

konczol.brigitta@kormend.hu

0694/594 115, 0630/405 7626

Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal családsegítője:

Dékányné Pintér Hedvig

0630/811 8572

Ügyfélfogadási idő:

Nádasd, művelődési ház:
Hétfő 10.00 - 11.00

Hegyháthodász, polgármesteri hivatal:
Kedd: 9.00 – 9.45

Hegyhátsál, művelődési ház:
Kedd: 10.00 – 10.45

Katafa, polgármesteri hivatal:
Kedd: 11.00 – 11.45

Halogy, polgármesteri hivatal:
Szerda: 9.00 – 9.45

Daraboshegy, művelődési ház:
Szerda: 10.00 – 10.45

Szőce, Polgármesteri Hivatal:
Szerda: 11.00 – 11.45

   

                                                           Tisztelettel:

                                                                                              Család- és Gyermekjóléti Szolgálat