Hétszínvirág Óvoda

Az óvodában három csoportban 6 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus és 3 dajka foglalkozik a gyermekekkel. Logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segíti a fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkózását.

Óvodánk Nádasd legszebb részén, forgalomtól távol, szép esztétikus környezetben található. A korszerű épület minden tekintetben megfelel az óvodahasználók igényeinek. Tágas, jó adottságú udvar, jól felszerelt tornaterem biztosítja a kicsik mozgásfejlődését. Közvetlen, barátságos légkör uralkodik a gyermekcsoportokban, szép környezetben tölthetik a gyerekek a napjaikat.

Célunk, hogy a kicsik jól érezzék magukat az óvodában, és szerető, elfogadó légkörben nőjenek fel. Nevelőmunkánkat a Helyi Óvodai Program szerint végezzük, mely az intézményben megtekinthető. Nevelésünk során a gyermekek egyéni adottságait mindig figyelembe vesszük, ebből kiindulva határozzuk meg a személyre szabott fejlesztési feladatainkat. A gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, melyhez elegendő időt és változatos eszközöket biztosítunk. Sokféle játékos tevékenység szervezésével valósítjuk meg az ismeretszerzést, ezáltal fejlődnek képességeik. Fontos szerepet kap munkánkban az anyanyelv fejlesztése, az erkölcsi nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása, az egészséges életmódra nevelés.

A falusi környezet adta lehetőségeket igyekszünk kihasználni. Helyszíni megfigyelések, kirándulások alkalmával növényekről, állatokról sokoldalú ismereteket szerezhetnek az óvodások. Megismertetjük gyermekeinkkel a népszokásokat, a helyi hagyományok ápolása mellet korunk kihívásainak igyekszünk megfelelni. A szülőket egyenrangú nevelőtársnak tekintjük, jobb együttműködés érdekében közös programokat és ünnepélyeket rendezünk. Bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag. A gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, melyhez elegendő időt és változatos eszközöket biztosítunk. Sokféle játékos tevékenység szervezésével valósítjuk meg az ismeretszerzést, ezáltal fejlődnek képességeik.