Nádasd települések együttműködéséről

1997-ben azért jött létre, hogy a „Nádasd” nevezetű településeknek közt kulturális kapcsolatot teremtsenek. A „Nádasd” települések fel lettek keresve határon innen és túl, de az idők során a négy magyarországi „Nádasd” településnek sikerült egymás közt komoly együttműködést elérnie. Borsodnádasd, Mecseknádasd, Nádasd, Nádasdladány lett oszlopos tagja „Nádasd” Települések együttműködésnek. Az alapítók között szerepelt Csallóköznádasd, akik pár év kihagyás után három éve újra csatlakoztak és aktívan részt vesznek az alapítvány életében.

Az együttműködésnek 2 fő pillér van. Az egyik az ifjúsági programok, melyben két projekt támogat a kuratórium rendszeresen. A nyári jutalom diáktábort, melyet négy évente rotációban rendeznek meg a települések. Illetve Nádasdladányi kastélyban a „Nádasd” települések iskola minden évben tanulmányi vetélkedőben mérhetik fel egymás erejét.

A másik a Nádasd Találkozó a felnőtt lakosság részére. Mely a legnagyobb szabású rendezvény, szintén éves szinten négy településen rotációban kerül megrendezésre, amelyben számos kultúr programban, ismerhetjük meg egymást, a települést és környékét. Az évek során számos barátság alakult ki a lakkosság és a civil szervezetek közt, amelyben számos privát szervezésű, találkozó, program, esemény valósul meg.

 

Egy kis történelmi infó:

honfoglaló, majd államalapító eleink nyelvi kultúráját őrzi. Az ómagyar nyelvben a személynevekben és a földrajzi nevekben a szóvégi –d és –t képző igen gyakori kicsinyítő, becéző funkciójú. Érdekes, hogy már igen korán kifejlődött valamivel ellátottságot, valamivel bővelkedést kifejező jelentése is. Jeles példák: Árpád vezér neve és a „Nádasd” nevű helységek korai, Árpád –kori névadása. A szóvégi -d és -t képző ezekben az esetekben kormeghatározó értékű is. A Nádasd, Nádast, helységnevek középkori jelentése: náddal bővelkedő, kis nádas falu.

A történelmi, nagy Magyarországon gyakori volt a Nádasd helységnév. Ezek közül tájakhoz kötődő, megkülönböztető alakban és jelzőkkel több ma is létezik.

 

Az öt Nádasd nevű település:

 - Nádasd ( 19. sz. végén: Vasnádasd; Vas megye ),

 - Mecseknádasd ( 1907: Püspöknádasd; Baranya megye ),

 - Borsodnádasd ( Borsod - Abaúj - Zemplén megye ),

 - Nádasdladány ( A középkori Ladány az előtagot a 19. században a földbirtokos gróf Nádasdy család nevéből kapta; Veszprém megye ),

  - Csallóköznádasd (Trstena na Ostrove; Pozsony megye )