VÉDŐNŐI ÉS FOGORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA NÁDASDON

Projekt címe:  Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Kedvezményezett: Nádasd Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 30,36 millió

Támogatás mértéke: 100 %

Megvalósítás helyszíne: 9915 Nádasd, Vasúti u. 8.

Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027

Projekt befejezésének dátuma: 2019.01.31.

Fejlesztés bemutatása:

A védőnői és fogorvosi rendelő felújítási munkálatai során 2018. szeptember harmadikán megtörtént az épület műszaki átadása. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az építési fővállalkozó az építési területet átadta, az elvégzett munkák mennyiségét és minőségét a helyszíni bejárás során a kivitelezési műszaki tervdokumentációban foglaltakkal, a hatályos jogszabályokkal és érvényes műszaki szabványokkal megfelelően a műszaki ellenőr és a megrendelő átvette.

Sikeres átadás után a fővállalkozó megkezdhette az építési területről való elvonulást, a beruházó pedig az utolsó rész-számlák teljesítésével elismerte a munkafolyamat eredményességét. Az önkormányzat megindította használatbavételi engedélyezést, amely több hivatal helyszíni szemléjét, engedélykiadását követően válik jogerőssé.

2018. október 20-án a védőnői és fogorvosi rendelő hivatalos átadó ünnepsége megtörtént.

A védőnői rendelő és fogászati rendelő egy épületben (9915 Nádasd, Vasúti u. 8. Hrsz. 565/2) való működtetését a költséghatékonyság és a racionalitás vezényelte. Az épület átalakításával egy a szolgáltatások nyújtására funkcionálisan megfelelő egészségügyi épület lett kialakítva. A nyílászárók cseréjével, korszerű fűtőtestek beépítésével, a szigetelési munkálatok elvégzésével, a kazán cseréjével, valamint a megújuló energia hasznosításával jelentős energiatakarékosság érhető el. Az akadálymentesítéssel esélyegyenlőség lett biztosítva a fogyatékkal élők számára. A funkcionális átalakítással a szolgáltatások színvonala javul, annak minősége nem csak növekszik, hanem új elemekkel, akár szélesebb körű szolgáltatást igénybe vevő létszámmal is bővül majd. A hatályos jogszabályoknak megfelelően 7 db parkoló-férőhely és 1 db akadálymentes parkoló-férőhely került kialakításra. A felújítás során az épület projektarányos akadálymentesítése történt meg.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek soraiban, mind a védőnői rendelő, mind a fogászati rendelő esetében eszközbeszerzés is lezajlott. Ezek az eszközök a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek elvégzéséhez szükségesek, a minőségi definitív ellátás biztosítása érdekében. A védőnői szolgálat eszközei: audiométer, hosszúságmérő, automata vérnyomásmérő, íróasztal, padok, székek, irodai szék, mérlegasztal, csecsemőmérleg, testzsírmérő-mérleg. Fogorvosi rendelő eszközei: turbina, könyökdarab, orvosi ülőke, ólomkötény.