Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Projekt címe: „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére; Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” - Termelői Piac bővítése Nádasdon

Kedvezményezett: Nádasd Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-171 019 131

Támogatás összege: 25.282.965 Ft

Támogatás mértéke: 85 %

Megvalósítás helyszíne: 9915 Nádasd, Vasúti u. 7. 514/4 Hrsz.

Projekt azonosítószáma: 1859582336

Projekt befejezésének dátuma: 2020.09.30.

Fejlesztés bemutatása:

A helyi termelői piacok létrehozásának alapvető célja volt, hogy megkönnyítse a kistermelők által megtermelt alaptermékek, és azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz. Ennek érdekében Nádasdon az 514/4 hrsz-en, a művelődési ház mögötti téren Nádasd Község Önkormányzata fedett elárusítóhelyek kialakítása céljából a beruházás során egy fedett 25,9 X14,52 m-es alapterületű fedett pajtát építettet. A pajta jellegéből adóan illeszkedik a vidéki élethez, a településképhez.

A beruházás során a szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítását; a pajta akadálymentesítés megközelítése, - amelyhez sokat segít a művelődési ház, amelyben az  öltözési lehetőség, a nemenként elkülönített illemhely, akadálymentes illemhely használata adott. - ; valamint a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése valósultak meg.

Az épület alapvetően a meglévő, kéthetente megtartott termelői piac szabadtéri területének lefedését, időjárás, csapadék elleni védelmét szolgálta. Terv szerint csatlakozik a meglévő kisméretű, favázas, szín jellegű, termelői piacot kiszolgáló épülethez. A hely alkalmas vásárokhoz csatlakozó kulturális és bemutató jellegű rendezvények megtartására is.

A helyi termelői piac (9915 Nádasd, Vasúti u. 7. Hrsz. 514/4) való működtetését a költséghatékonyság és a racionalitás vezényelte. Az épület villamos energiaellátását a művelődési ház napelemes ellátó rendszerről üzemeltetjük. Az épület átalakításával egy a szolgáltatások nyújtására funkcionálisan megfelelő termelői piacot alakítottunk ki.  Az akadálymentesítéssel esélyegyenlőséget biztosítunk a fogyatékkal élők számára. A funkcionális kialakítással a szolgáltatások színvonala javult, annak minősége nem csak növekedett, hanem új elemekkel, akár szélesebb körű szolgáltatást igénybe vevő létszámmal is bővült. Az infrastrukturális háttér korszerűsítése által a szolgáltatások körének bővülését hozta magával. A fejlesztés hozzájárult a már korábban a közösségi téren árusító kistermelők, őstermelők megőrzéséhez. A fejlesztéssel javul az ellátási szolgáltatások köre, feltételei, újak jelenhetnek meg, és a meglévők színvonala nagyfokú javulást mutat.  A projekt által növekedett a település vonzereje, valamint a mikrotérségben betöltött szerepe. A  helyi termelői piaci szolgáltatások a működésük révén pozitív hatással vannak a kisgyermekektől az idős korosztályra egyaránt. Összegezve, az itt élő emberek részesei a közösség szervezett fellépése által nyújtotta előnyöknek.