Egyenlő Bánásmód Hatóság

Forduljon az  Vas megyei ügyfélszolgálatához, ha

neme,

életkora,

bőrszíne vagy nemzetisége,

vagyoni helyzete,

egészségi állapota,

szexuális irányultsága, nemi identitása,

faji hovatartozása

vallási, vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

fogyatékossága,

családi állapota, anyasága vagy apasága,

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Jójárt Ágnes Szilvia  egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/5198838, agnes.jojart@egyenlobanasmod.hu

Vas Megyei Család- Esélyteremtési és Önkéntes Ház
9700 Szombathely, Óperint u. 1. tel: 06 30/4497-378
2020.10.06. 9:00-14:00

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116. tel: 06 94/508-770
2020.10.13. 9:00-14:00

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala, Foglalkoztatási, Családtámogatási Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztály
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. III/309. tel: 06 94/514-570
2020.10.20. 09:00-14:00

Rendelőintézet Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. emeleti csoportszoba

2020.10.15. 10:00-14:00

 

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu – ww.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag