Közmeghallgatás és Nyilvános Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Lakosság!

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2024. május 23-án (csütörtökön) 17 órakor KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk.

Helye: Nádasdi Művelődési Ház


KÖZMEGHALLGATÁS NAPIREND:
1. Rendőrségi beszámoló Nádasd 2023. évi közbiztonsági helyzetéről
2. Polgármesteri beszámoló a képviselő-testület 2019-2024 közti ciklusának működéséről

NYILVÁNOS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS NAPIREND:

1. Nádasd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről, fogorvosi, háziorvosi 2 körzet és védőnői beszámoló
3. A 2023. éviben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolója
4. A 2024. évi elkülönített alapra beérkezett pályázatok szóbeli bemutatása és elbírálása
5. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 11/2021. (XII.11.) számú önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
6. Közművelődési szolgáltatási terv felülvizsgálata

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.
Nádasd, 2024. május 15.

Karvalits Zoltán
polgármester