Lehetőség nyílik a rendezési terv módosítására

Ezúton tájékoztatom Nádasd település lakosságát, hogy Nádasd Község Önkormányzata az eddig beérkezett kérelmek alapján a hatályos rendezési terv (5/2020.(III.05.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítását fogja kezdeményezni.

Ezúton felhívom Nádasd település lakosságának figyelmét, hogy akinek a hatályos rendezési tervben foglaltak módosítására irányuló kérelme lenne, azt 2023. április 14-ig írásban megteheti.

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a képviselő-testület 90/2022. (XI.22.) számú határozatával elfogadott rendezési terv módosítási eljárás indításának helyi szabályairól szóló szabályzat 2.4. pontja alapján „A településterv módosítás tervezési díja és az egyéb jelentkező járulékos költségek a kérelmezőt terhelik”.

Kérelmét e-mailben a polgarmester@nadasdkj.hu címre küldheti meg, vagy papír alapon a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán adhatja be.

 

Nádasd, 2023.03.16.

-Karvalits Zoltán polgármester-