Változtak a kijárási korlátozások szabályai

A védelmi intézkedésékről szóló 168/2020 (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2020. április 30.-ai számában jelent meg. Ennek értelmében 2020. május 4-étől (hétfő) a kormány döntése értelmében részben feloldották a korábbi kijárási korlátozásokat.

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszüntetéséig meghosszabbítja.

·  Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.

·  Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

·  A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

·  Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

·  Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

·  A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet.

·  A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

·  Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

·  A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

·  A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

·  A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.

·  A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.

·  A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható

·  A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.

·  A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni

·  A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

·  A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.

·  A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

·  A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.

·  A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

·  Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

·  A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad.