Együtt Nádasdért Egyesület

Nádasd, művelődési ház

Cím: 9915 Nádasd, Vasúti út 7.

Elérhetőségek: nadasdth@gmail.com

+3694/524 058

+3630/179 91 37

Az „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesületet 1997-ben alakult, azzal a céllal, hogy az itt élők problémáinak megoldására, szabadidejük hasznos eltöltésére nyújtson lehetőséget. Célunk olyan programok létrehozása, mely a település fejlődését szolgálja, és a lakók igényeivel összhangban áll. Az egyesület 2010 óta közhasznú. 2017. július elsejével az egyesület feladat-ellátási megállapodás keretében végzi Nádasd község közművelődési, ifjúsági és turisztikai feladatainak megvalósítását, és ezen célok fejlesztése érdekében kívánnak együttműködni az önkormányzattal.  Az e területen végzett munka hatékonysága érdekében az egyes feladatokat közösen, illetve egyeztetett módon látják el.

Az Egyesület célja az alapszabályban megfogalmazottak szerint, hogy szervezze Nádasd kulturális, közösségi életét. Gondoskodjon a település hagyományainak megőrzéséről. Szervezeti feltételeket teremt előbbi célok megvalósítására a lakosság, az önkormányzat, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek és intézmények erkölcsi és anyagi hozzájárulásának összehangolására. 

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében: fejleszti a lakosság egészséges lokálpatriotizmusát; segíti a meglévő közösségek működését, újak alakulását, hagyományőrző programok, események szervezését; figyelmet szentel a lakosság testi, lelki egészségének megóvására, javítására; a hagyományőrzés keretén belül ápolja és átörökíti a népi kismesterségeket; fenntartja a határainkon túl élő magyarokkal való baráti kapcsolatot; mozgósítja a lakosságot a falukép szépítésének érdekében környezetének rendbetételére, történelmi, természeti és építészeti értékeinek megóvására; kiadja és terjeszti a falu lapját.

Működésünket megalapozta egyik legsikeresebb kezdeményezésünk a települési közösségépítés, a lakók aktivizálása területén egy 1997-ben végzett lakossági kérdőíves felmérés a 14 év felettiek körében.

Az egyesület a kiadója a Hétdombi Hírek elnevezésű közösségi újságnak. Célunk, hogy újságunk a helyi közérdekű információk hordozója legyen, dokumentálja a közösségi eseményeket, őrizze meg és elevenítse fel a kulturális értékeket. A civil nyilvánosság eszköze. A mindenkori összeállítások elsődleges feladata, hogy megpróbálja a közönség igényeit kielégíteni, Nádasdon és a közös hivatalhoz tartozó településen élőket tájékoztassa a körülöttük történő eseményekről, rendezvényekről, bemutassa a közművelődési intézmények működését, programjait, rendezvényeit.

A Nádasdi Teleházat 1999. április 17-én nyitottunk meg, mely az önkormányzattal és a helyi vállalkozókkal történő együttműködés keretében benyújtott, Teleház létesítését célzó pályázat eredménye. A projekt a Közös Pontok című Országos Teleház Programból részesült támogatásban. Majd a Teleházban alakított ki az eMagyarország pontot. A Teleház azóta központi szerepet tölt be a helyi és Nádasd vonzáskörzetéhez tartozó települések fiataljai körében. Változatos, perspektívát kínáló, állandóan frissülő programjaival hasznos időtöltést, kellemes kikapcsolódást nyújt a fiataloknak. Ezenkívül a Teleház ellátja alapfunkcióit (információszerzés, irodatechnikai eszközök, internet stb. használata).

2005 novemberétől az egyesület által működtetett Teleházban található a Foglalkoztatási Információs Pont (FIP), mely segítségével munkaerő-piaciszolgáltatásokat nyújtunk álláskeresők számára. Az Oszkói Hegypásztor Kör „A vidék kihasználatlan kincsei” című Szlovén – Magyar – Horvát Phare projekt keretében megvalósult pályázatán, a nádasdi Teleházban 2007 októberében létrehozott egy Turisztikai Információs Pontot.

2009-ben egyesületünk elnyerte az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címbirtokos címet, ezáltal jogosult lett a művelődési ház felújítására. Az „IKSZT Nádasdon és mikrotérségében – infrastruktúrafejlesztés” elnevezésű, a művelődési ház felújítását célzó program az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott 185.230 euró támogatásból valósult meg 2012-ben. Az IKSZT nem csak, mint tér tölt be integráló szerepet, hanem közösségépítő és formáló szerepe is van. Az IKSZT kialakítása egy minőségi előrelépést jelent az itt élők számára, hiszen a közszolgáltatások hozzáférhetővé tételével helyben lehetővé vált a mindennapi ügyek intézése; a közösségi, művelődési és szórakozási igények kielégítése.

2014-ben az egyesület az önkormányzat udvarán Leader forrásból játszóteret hozott létre.

Az egyesületünk eddigi működése alatt sok rendezvény elindítója, megörökítője volt a Körmendi kistérségben. Ilyen a böllérverseny, amelyet 2006-ben indítottunk hódító útjára.  2008-ben megrendezett a Nemzetközi Téltemető Fesztivál és Böllérverseny kiemelt vendége volt Alsósófalva.

Az évszakoknak megfelelően megmérettetéseket, vetélkedőkent szervezünk, mint a bor- és pálinkaverseny, helytörténeti, illetve Szent Márton vetélkedők, Bagolytúra, őszköszöntő rendezvény.

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet hagyományőrző tevékenységeire (rönkhúzás, húsvéti tojásdobás, locsolás, kézi aratás, szüreti felvonulás, betlehemezés stb.), valamint átfogó környezetvédelmi programokat valósít meg (falu-nagytakarítás). Helyi termelői piacot és közösségi teret működtet az önkormányzat által pályázati forrásból létrehozott pajtában, ahol kemencében sült finomságokkal és kenyerekkel halmozzák el a rendezvények során a vendégeket.

Az egyesületnek 72 rendes és 10 pártoló tagja van. Az egyesület tagja lehet az a 14. életévét betöltött természetes személy, vagy szervezet (jogi személy), aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja.

Az egyesület napjainkra már mindenképpen a nádasdi emberek hétköznapjainak részévé vált. A helyi nyilvánosságot megteremtő, véleménynyilvánításra, változtatásra lehetőséget nyújtó fórum. A harmadik szektor képviselőjeként biztosítja, hogy az itt élő emberek részesei lehessenek a közösség szervezett fellépése által nyújtotta előnyöknek. Működése a települést a kulturális, közösségi és infrastrukturális fejlődés irányába viszi. Összegezve, az itt élő emberek részesei lehetnek a közösség szervezett fellépése által nyújtotta előnyöknek.

Átfogó tevékenységeket végez, hisz művelődési házat, DJP Pontot tart fenn, foglalkoztatási információt nyújt, újságot ad ki, átfogó környezetvédelmi programokat valósít meg, kulturális örökségmegőrzést végez.