Nádasdi Iskoláért Egyesület

2020. októberében alakult a Nádasdi Iskoláért Egyesület.

 1. Az egyesület célja:
 • Támogassa és szervezze a Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola kulturális, közösségi életét. Elősegítse az iskolai nevelési-oktatás színvonalának emelését, a gyermekek oktatási, szabadidő, sport és kulturális tevékenységeit, támogassa a környezetvédelemre nevelést, a környezeti tudatosság fejlesztését - az iskola vezetésével történő egyeztetés alapján.
 • Segítse az iskola hagyományainak megőrzését.
 • Segítse az iskola épületének, az iskolapark, a sportpálya és az iskola környezetének szépítését.
 • Ápolja a testvérkapcsolatot a romániai Alsósófalvával.
 • Segítse a helyi nyilvánosság megvalósulását.
 • Segítse az iskolában megvalósuló projektek, témahetek lebonyolítását.
 • Segíti az iskola tárgyi feltételeinek, eszközállományának fejlesztését.
 • Tanfolyamok, továbbképzések, előadások révén előmozdítja tagjai és az érdeklődők képzését.
 • Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtésében segít.
 • Az Egyesület feladatainak teljesítése során együttműködik a tevékenységi körét érintő feladatokat ellátó intézményekkel, önkormányzati és állami szervekkel, civil szervezetekkel.
 • Közreműködjön a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal településeinek kulturális és közösségi közélete jelentős eseményeinek előkészítésében és szervezésében, lebonyolításában.
 • Támogassa az iskola tanulóinak a tanulmányi, kulturális, sport és közösségi tevékenység során kiemelkedő teljesítmények jutalmazását.
 • Támogatja a Diákönkormányzat munkáját, programjait.
 • Segíti a közösségi alkalmak, táborozások, kirándulások, programok szervezését, lebonyolítását.
 • Támogatja a szociálisan rászoruló és kiemelt figyelmet igénylő tanulókat, segíti tanulási feltételeik javítását.
 • Szervezeti feltételeket teremt előbbi célok megvalósítására a lakosság, az iskola, az önkormányzat, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek és intézmények erkölcsi és anyagi hozzájárulásának összehangolására.

 

 1. Az egyesület tevékenysége:

a.)     A fenti célok érdekében pályázati lehetőségeket keres, rész vesz azok megírásában, sikeres pályázatok esetén szervezésükben, lebonyolításukban.

b.)     Segíti a meglévő közösségek működését, újak alakulását, programok, események szervezését.

c.)     A hagyományőrzés keretén belül ápolja és átörökíti az iskola szellemiségét.

d.)     Fenntartja a határainkon túl élő magyarokkal való baráti kapcsolatot.

e.)     Szervezi az egyesület tagságát és támogatóit, a gyermekeket és szüleiket az iskolapark szépítésének érdekében környezetének rendbetételére, történelmi, természeti és építészeti értékeinek megóvására.

f.)      Segíti a közösségi alkalmak, programok, kirándulások, táborozások szervezését, lebonyolítását, finanszírozását.

Az egyesület elnöke: Biczóné Marton Anikó

Az egyesület székhelye: 9915 Nádasd, Vasúti u. 5/3.

Elérhetősége: nadasdi.iskolaert.egyesulet@gmail.com