Evangélikus Diakóniai Központ

Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ Szolgálatunkról egyházi intézményben „Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Galata 6,2) A Magyarországi Evangélikus Egyház által működtetett Diakóniai Központ segítő szolgálatának szándékát a fenti mottó, az Újszövetségből idézett mondat keltette életre. Beteg, magára maradt, ügyeit intézni képtelen emberi életek sokasága vesz körül bennünket sokszor alig láthatóan. A félelemtől bezárt ajtók mögött magatehetetlen emberek várják, hátha akad valaki, aki felveszi, átvállalja egyre sokasodó terheit betöltve ezzel Krisztus törvényét. Szolgálatunk keresztény értékeken nyugvó lapjain ez a vágy indít bennünket a segítő tettrekészségre: emberévé lenni a másiknak, és biztosítani az esélyt, hogy minden idős ember részesüljön a figyelemből, gondoskodásból, megértésből.

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében biztosítunk napi egyszeri meleg ebédet azoknak az ellátottaknak, akik önmagukról illetve hozzátartozóikról egészség állapotuknál vagy idős koruknál fogva nem tudnak gondoskodni.

Az ebédet hét közben Katafán, Nádasdon, Daraboshegyen, Hegyháthodászban, Hegyhátsálban, Szőcén, Halogyon, Apátistvánfalván, Orfaluban és Kétvölgyön biztosítjuk. Hét végén és ünnepnapokon Katafán, Nádasdon, Daraboshegy, Hegyháthodász, Hegyhátsálon és Halogyon élők tudják igénybe venni.

Igény szerint az étel elvihető vagy kérésre házhoz szállítjuk a falugondnok közreműködésével. A nehéz anyagi helyzetben élő ellátottak számára a térítési díjból kedvezményt biztosítunk. Az ellátásra jogosult személy napi kapcsolatba kerül a falugondnokkal, illetve a gondozóval, aki figyelemmel kísérheti az ellátott egészségi vagy lelki életének alakulását és szükség esetén segítséget nyújt, vagy jelzi szolgálatunknak a további intézkedések szükségességét.

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Szolgálatunk sokrétű, magában foglalja az ellátott fizikai, egészségügyi, lelki gondozását, és segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében is.

Így például:

- gondoskodunk az ellátott személyi higiénével, valamint a háztartással kapcsolatos feladataik elvégzéséről (tisztálkodás, bevásárlás, fűtés);

-segítjük a háziorvoshoz, szakorvoshoz továbbá a vizsgálatokra való eljutást, a gyógyszerek felíratását, kiváltását, szükség esetén kiadagolását;

-figyelemmel kísérjük az ellátott testi-lelki funkcióit, (vérnyomás és vércukorszint mérés) hangulatváltozásait, segítjük a biztonság érzésének kialakulását

-igény szerint közreműködünk a hivatalos ügyek intézésében, a családtagokkal való kapcsolattartásban.

 

A jelentkezés módja:

A kapcsolat felvétel történhet szóban vagy írásban. Az ellátási igény jelzése után személyesen keressük föl leendő ellátottjainkat. A hivatalos ügymenet írásbeli dokumentációval kezdődik a megfelelő formanyomtatványokon, melynek kitöltéséhez a saját lakókörnyezetben segítséget nyújtunk. Az ellátás biztosításának folyamatáról és annak kezdetéről személyesen értesülnek az ellátottak.

 

Falugondnoki szolgálat

A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai: közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

 

 Elérhetőségek – Egyházak

Nádasdi Evangélikus Egyházközség

9915 Nádasd Kossuth L. u. 66.

postmaster@neszk.t-online.hu

tel: 94/ 424-700

 

Lelkész: Rosta Izabella

izabella.rosta@lutheran.hu

tel: 20/ 824-3041

 

Településről – Intézmények

Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ

9915 Nádasd Kossuth L. u. 89.

nadasd.diakónia@lutheran.hu

tel: 94/ 424-700

 

Intézményvezető: Goda Ilona

 

Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház

Budapest 1085 Üllői u. 24.

www.lutheran.hu

 

Nádasdi munkatársak

Vezető gondozónő: Némethné Bakler Eszter

Gondozónők:

- Berta Hajnalka

- Kálmán Mónika

- Imre Mária

- Biczó Gáborné

 

Falugondnokok:

- Vörös István

- Vörös Péterné