Magyar állampolgári eskütétel

Tíz alsósófalvi barátunk 2011. szeptember 9-én tett Nádasdon magyar állampolgársági esküt.

Galéria