Sportverseny 2

Az asztalitenisz versenyen készült fotódokumentáció. A sportversenyen Nádasd község lakosai vettek részt.

Galéria