Aszfaltos utat a Hegyaljára is

Negyvenkét aláírással megerősített kérelem és öt, a kérelmet szóban is támogató képviselő érkezett a januári testületei ülésen a Nádasd-Hegyalja település-rész képviseletében útjavítás, útkarbantartás ügyében.  A kérelemben az szerepel, hogy a volt úttörőtábor felé vezető út a karbantartás elmaradása és a csapadékos időjárás miatt teljesen elhasználódott, lényegében járhatatlan gyalog, kerékpárral, autóval is, ezért felújítást, leinkább aszfaltozást kérnek az egyre nagyobb számban életvitel szerűen itt lakók. Az ülésen megjelentek azt is kifejtették, hogy mindezt a lehető leghamarabb szeretnék. Válaszában a polgármester elmondta, hogy a testület törekszik Nádasd útjainak karbantartására, felújítására, de ez – minden ellenkező véleménnyel szemben - leginkább anyagi kérdés, nem a szándék hiánya. Először azonban a belterületi utak következnek - most épp a Rákóczi utca lehet soron – utána jöhetnek a zártkerti területek. Az összeg, amennyibe az aszfaltozás kerülne, az legalább 15 millió Ft., ami nem áll rendelkezésre. A továbbiakban szóba került többféle lehetséges útjavítási technológia, ideiglenes javításra ígéretet is kaptak a megjelentek. Legalább májusig türelmet is kértek tőlük, amikorra tisztább kép alakul az önkormányzat anyagi lehetőségeit illetően, tekintettel az ebben az évben futó több, helyi szinten nagyberuházásnak tekinthető építkezésre. Ha már ott voltak, felvetették a hiányzó utcanévtáblákat, az útbaigazítás hiányát és a közvilágítás helyzetét is. A Nádasd-Hegyalján az elmúlt évtizedekben kialakult kis utak, utcák ugyan néhány éve nevet kaptak, de a Földhivatal nyilvántartási rendszerében nem frissültek az adatok automatikusan, a körjegyző ígéretet tett az egyeztetésre. A közvilágításnál pedig először azt kell megvizsgálni, hogy a vezeték megfelel-e a kiépítéshez, a képviselők pedig a lakóktól is kérnek segítséget, mely oszlopokon lenne a legszükségesebb a világítás telepítése. Mindenesetre a képviselőtestület elhatározta, hogy a május végi testületi ülést a Hegyalján tartja, ahol közvetlenül lehet eszmét cserélni a terület jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Erről az érintetteket időben értesíti.

-ML-