Cseresnyés-hegyi testületi ülés

Május 26-án csütörtökön tartotta a képviselő-testület a nyári szünet előtti ülését. Napirend pontjai között szerepelt az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása és a 2021. évi költségvetésének teljesítése.  Bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 101 %-os teljesítést mutatnak, mely teljesítés lehetővé tette, hogy tervezett feladataink megvalósulhassanak. Helyi adóbevételeink - lakosság kommunális adója, valamint építményadó összesen 3.344.113 Ft volt, valamint helyi iparűzési adóbevétel 30.264.856 Ft, egyéb adó pedig 445.930 Ft folyt be. Az önkormányzat működési támogatása 202.300.072 Ft volt. Jelentős összegű a kiegészítő támogatás az egyes szociális feladatokhoz. Átmeneti és rendszeres szociális segélyek megállapítására került sor, valamint a közcélú foglalkoztatásra megállapított keretet 2021. évben kihasználtuk. 6 főt vontunk be változó időtartamra a közfoglalkoztatásba. Kiadásaink 86,5 %-os teljesítést mutatnak, melyből biztosítottuk az alapvető feladatellátás működési szükségleteit. Tervezett feladataink nagy része megvalósult. A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadás bevételi főösszege 65.085.792 Ft, míg a kiadási főösszege 62.422.883 Ft. A záró költségvetésben a bevételi teljesítés: 681.353.554 Ft, míg a kiadási teljesítés: 583.326.469 Ft. A 98 millió forint különbözet szépnek tűnik, de ez pályázati előlegeket, és nem szabadfelhasználású pénzeszközöket is tartalmaz. Általános tartalék 22.300.734 forint volt. A zárszámadási rendelet megtárgyalása után a testület a 2021. évi összefoglaló Ellenőrzési Jelentést, a 2021. évi közös hivatali és intézményi ellenőrzések megállapításairól szóló belső ellenőri beszámolót fogadott el.

A meghívott dr. Megyeri Sára és Deáki Laura a fogorvosi, védőnői írásos tájékoztatóikat szóban is kiegészítették, illetve válaszoltak a képviselő-testület tagjainak kérdéseire. Háziorvosi tevékenység ellátása kapcsán új szerződések kötésére volt szükség dr. Császi Andrea távozása miatt. Júniusban az I. számú háziorvosi körzetet dr. Temesi Sándor és dr. Kiss Judit látják el, míg a II. számú körzetet dr. Dancs-Hang Dóra doktornő. Júliustól a két körzetet dr. Zsenyuk Áron háziorvos látja el.

A különfélék napirendi pont alatt a Nádasdért kitüntetésre tett javaslatokat tárgyalta meg a testület. A kitüntetéseket az augusztus elején megrendezésre kerülő kulturális nap keretei során adja át a polgármester.

-Karvalits Zoltán-