Egy igazán szerény költségvetés

Online és papíralapon is kaptak a képviselők anyagokat a 2021 évi költségvetés „tárgyalásához” és szintén online küldhették el véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat, hiszen a járványhelyzet miatt továbbra sem találkozhattak. Talán ez volt az a költségvetési tervezet, amely amúgy sem váltott volna kis sok plusz javaslatot, mert nem nagyon van benne olyan szabad összeg, aminek a felhasználásról érdemes lett volna komoly vitát nyitni. Az előző évek elkészült beruházásai és az állami elvonások olyan helyzetet teremtettek, hogy a legfőbb cél a kötelező feladatok ellátása, a működés fenntartása lehet csak. A bevételek szempontjából itt döntő tényező lehet a most működő kavicsbányák kitermelése, hiszen az iparűzési adó felének elvonásával és részbeni kompenzációjával is az innen származó bevételek nagyon fontosak településünk működésében. A költségvetés fő összege így valamivel több, mint 310 000 000 Ft, amelyből a szennyvízkezelésből befolyt bérleti díj kötelezettséggel terhelt, nem szabadfelhasználású, így a mostani számítások szerint a tartalékként felhasználható pénz kb. kettő és fél millió Ft.  Az egyetlen saját költségű beruházásként az iskolai tornaterem alatti járda elkészítése maradt a tervezetben, hiszen itt olyan helyzet alakult ki, amelyen tényleg változtatni kell. Képviselői javaslatra a tartalék összegből a Diakóniai Központ kapott még működésre 1.000.000 forintot, mert az itt folyó munkát továbbra is a lehető legjobban igyekszik támogatni a testület, illetve a könyvtár kapott egy kisebb összeget számítógép javításra és könyvbeszerzésre. A közös fenntartású intézményeknél pedig a polgármesterek előbbre hoztak egy óvodai világítás-korszerűsítést, LED lámpákra cserélik a fénycsöveket. Ettől a gyengébb megvilágítás és a gyakori lámpajavítások helyett a megtakarítás mellett jobb fényerőt is remélnek. A pályázatokkal is óvatosabban bánnak az idén a képviselők, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a megítélt pályázati összegek nem elegendőek a befejezéshez és most nincs komolyabb tartalék pénz a hiányok pótlására. Így egyetlen beadni szándékozott pályázat maradt erre az évre: a Magyar Falu programban továbbra is támogatást remélünk a Rákóczi utca felújítására, itt a támogatás mértéke sikeres pályázat esetén 100%. Elindul a bölcsőde beruházás is, készen vannak a tervek. Az elnyert pályázathoz itt egy kisbusz beszerzése is hozzátartozik, ami már szeptembertől megoldhatná a hodászi, hegyhátsáli óvodás és iskolás – és jövőre természetesen a bölcsődés – gyerekek szállítását. A kiküldött testületi munkatervhez képest időben előbbre került a védőnői körzetek összevonásáról szóló megbeszélés, a védőnői nyugdíjazás miatt időben dönteni kell. A decemberről elhalasztott közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet április végén kerülhet napirendre, addig a korábbi szabályok érvényesek pl. az égetésre, viszont elindul a zsákos zöldhulladék szállítás is, élhetünk e lehetőséggel. Szintén kiküldött anyagként olvashatták el a képviselők az "Együtt Nádasdért" Egyesület kulturális tevékenységéről szóló beszámolót, amihez lényegében csak annyit fűztek hozzá, hogy ebben a járványhelyzetben sokkal többet biztosan nem lehetett volna kihozni a közművelődés területén. Átnézhették az idei rendezvények, ünnepek, megemlékezések terveit is, de jelenleg itt is a bizonytalanság a fő szempont. Javaslatokat tehettek a kultúrpajta készülő használati rendjéhez is, itt a pajtabérletnél további kedvezményeket javasoltak a helybéliek számára. Megélénkült az utóbbi időben a telek és házeladások forgalma, szükség lenne a kínálatban eladó önkormányzati telkekre is. A korábbi testületi szándékoknak megfelelően először olyan területek jöhetnek szóba, ahol már kiépült közművek találhatóak.

-ML-

Galéria