Éljünk a lehetőséggel!

Rendelkezzünk az adónk 1 + 1 %-áról!

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Civil szervezeteink, akik gyűjtik az adó 1 %-ot:

„Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület: 1 8 8 8 6 3 2 2 – 1 – 18

Hétdombi Ifjúsági Közhasznú Egyesület: 1 8 0 3 2 3 9 6 – 1 – 1 8

Nádasd Községi Sportegyesület: 1 9 8 9 3 4 3 1 – 1 – 18

Halogyi Sportegyesület: 1 8 8 8 1 4 6 8 – 1 – 18

Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány: 1 8 8 9 3 4 1 4 – 1 – 18

Hegyháthodászért Faluszépítő, Kulturális, Szabadidősport Egyesület: 1 8 8 9 0 7 4 1 – 1 – 18

Katafai Lovas Sportegyesület: 1 8 8 9 8 2 8 2 – 1 – 18

Szőcéért Egyesület: 1 8 8 9 7 1 5 7 – 1 – 18

Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, 2021-ben a Nemzeti Tehetség Programnak.

z szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2020-as személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy

az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha kitöltésben segítségre van szüksége, keresse bátran a nádasdi művelődési ház munkatársait!

Fontos, hogy a 2021. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes 2020-as nyilatkozatokat 2021-ben is figyelembe veszi a NAV, ha nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

-nav.gov.hu-