Előzetes költségvetés…

…ami már nem is annyira előzetes az utóbbi években kialakult gyakorlatban, hiszen a megegyezés szerint azokban az ügyekben, amelyekben döntésre tudnak jutni, a végszavazáson vita formájában már nem feltétlenül térnek vissza, ott az időközben felmerült javaslatok, információk után döntenek csak. Így mód van rá, hogy ne egyetlen ülésen legyen a végső döntés, még egyszer átgondolható a rendelkezésre álló pénzek elosztása.

Karvalics Zoltán polgármester tájékoztatása szerint a közös fenntartású intézmények működésére benyújtott költségvetési javaslatot az Intézményfenttartó Társulási Tanács már elfogadta, ehhez a nádasdi képviselőknek sem volt különösebb hozzászólnivalójuk. Áttekintve a tervezetet a képviselők megállapíthatták, hogy talán az idei év az emelkedő iparűzési adóbevételeknek köszönhetően nem lesz annyira szűkös, de az elkezdett és induló beruházások miatt nagyon nehezen tervezhető. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szinte semmi nem annyiba kerül, mint a terv, illetve akár a körjegyzőség felújítása során is adódhatnak előnóre nem látott költségek. Amiben mégis döntés született:

-emelkednek polgármesteri előterjesztésre az egyébként más, hasonló településekhez képest alacsony képviselői tiszteletdíjak bruttó 15 000 Ft-ról 25 000 Ft-ra, amiért azonban a polgármester értékelhető többletmunkát vár el. A testület tagjainak a következő hónapokban kell egy-egy területet meghatározniuk, ahol többletet tudnak vállalni.

-A falu kisbusza nagyobb karbantartásra érett, a szakember által javasolt munkákat a képviselők is megismerhették. Ezzel kapcsolatban jelentősen emelkednek a kisbusz bérlésének tarifái: helyi szervezetek 90 helyett 120 Ft/km díjat kell, hogy fizessenek, magáncélra a korábbi 110 helyett 180 Ft/km a fizetni való.

-Megemelkedett az első lakáshoz jutók támogatása. A vissza nem térítendő támogatás 50.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra, a visszatérítés köteles összeg 250.000 Ft-ról 300.000 Ft-ra nőtt.

-Képviselői javaslatra az iskolai oktatást is támogatni kívánja a jövőben a testület, mégpedig tanulónként 10.000 Ft/év összegben és ennek a javaslatnak szeretné megnyerni a nádasdi iskolába járó többi település testületeit is. A község könyvtár is kaphat hosszú idő után támogatást könyvbeszerzésre, mégpedig 150.000 Ft-t.

-Áttekintik a Nádasdon lévő közlekedési táblák állapotát és szükség szerint cserélik azokat.

-Betervezték a traktorhoz feltétlenül szükséges egytengelyes pótkocsit és még néhány, pl. a fűnyírást segítő eszközt.

Az éves testületi ülések napirendi javaslatait is jelentő munkatervet is áttekintették, ahol szóba került a helyi állattartási rendelet és a helyi adórendeletek egyes részeinek módosítása is. Kihelyezett testületi ülést májusban Nádasd-Hegyaljára terveznek.

Az Őrségi Vízrendészeti Társulás javaslata a vízfolyások karbantartására továbbra sem nyerte el e képviselők támogatását, de elfogadtak egy megyei kitüntetés javaslatot. Az óvoda és a konyha közt szóba került egy, a szagokat az óvodától jobban távol tartó megoldás lehetősége, szakemberek segítségét kérik a felmérés során. Lakossági kérésre ismét szóba került egy bankautomata telepítésének lehetősége, az önkormányzat megkeresi a szóba jöhető pénzintézeteket.

-ML-