Építkezel? Felújítasz? Kerítést cserész? Előtte konzultálj!

Önkormányzatok településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján  a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden építési, átalakítási, felújítási munka esetén a településképet érintő építési tevékenység megkezdése előtt, legyen az építési engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles vagy építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység.

A szakmai konzultáció lefolytatása a települési főépítész feladata. A településkép védelme érdekében a települési főépítész tájékoztatást ad és a szakmai konzultációt biztosít legfőképpen az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos településképi követelményről:

  • építési helyen belüli építmény elhelyezése,
  • építési helyen belüli melléképület elhelyezése,
  • az illeszkedés szabályainak megállapítása,
  • egy építési telken több épület elhelyezése,
  • közterülettel határos kerítések építése, átalakítása,
  • az épületek homlokzati színezésének, tetőformájának és tetőhéjazatának kialakításánál, változtatásánál, anyagának és színezésének meghatározása,
  • közterületen elhelyezkedő, és újonnan elhelyezendő mikroarchitektúra elemek, (utcabútorok, képzőmű-vészeti alkotások, térburkolatok, jelző és irányító táblák) és minden egyéb közterületi tárgy elhelyezése,
  • közterületről látható változást eredményező tevékenység végzése,
  • reklámok elhelyezése

A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezi az alábbi tartalmi követelménnyel: tervezett tevékenység területi beazonosítása, tervezett tevékenység rövid leírása; fotók, a közterület felőli arculati megjelenés bemutatása, beépítési koncepció vázlatos bemutatása.

A szakmai konzultációról emlékeztető készül. A települési főépítész a településképi követelményekről - a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosít szakmai konzultációt. A szakmai konzultáció lefolytatható írásban és személyesen. A konzultáció ingyenes

A kérelem nyomtatvány letölthető: http://nadasd.hu/onkormanyzat/arculati-kezikonyv/tajekoztato-telepuleskepi-konzultaciorol.70

A kérelem benyújtható:

cím: Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, 9915 Nádasd, Vasúti u. 7.

e-mail: kuntnerferi.foepitesz@gmail.com

Előzetes egyeztetés, információkérés: Kuntner Ferenc főépítész tel: 0620/262 73 33