Értékmegőrzés a Hungarikumok mentén

Daraboshegy, Hegyhátsál, Nádasd és Szőce települések pályáztak sikeresen a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására, amelyből értékteremtő programok valósulhatnak meg.

Az idei évben Daraboshegy Községi Önkormányzata egyedi támogatásban részesült. A megítélt támogatás 3.963.000 Ft, mely lehetővé teszi értéktári kemence fejlesztését, állagmegóvását, hiszen egy hagyományőrző kemencés pajta ékesíti majd a művelődési ház udvarát.

A támogatás megvalósulásával egy olyan közösségi tér jöhet létre, ahol állandó jelleggel több generációt összefogó együttműködés valósulna meg, ezzel erősítve a helyi és nemzeti azonosság tudatot. Elképzelésük szerint a falu egységes arculatának kialakításához második lépésként egységes házszámtáblát készíttetnek és helyeznek ki. A projekt terveik szerint 2022. április végéig kerül megvalósításra. Hagyományteremtő szándékkal, a település rég feledett májusfa-állítási szokását szeretnék újjáéleszteni, így a projektzáró rendezvényt 2022. április 30.-ára ütemezték be.

Az „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület: Só és Nád Farsangtemetés – Alsósófalva és Nádasd téltemető hagyományainak bemutatására 2.800.000 Ft-ot nyert.

A tervek szerint Alsósófalva hagyományőrzői 2022 februárjában elhozzák Nádasdra Illyést és annak rendje és módja szerint bemutatják farsangtemetési hagyományaikat. A program során lesz böllérbemutató, farsangi mulatság, fotókiállítás a Nádasdi és az Alsósófalvi farsangtemetés fotóiból. Valamint a település bevezető útjai mentén köszöntőtáblák kerülnének kihelyezésre.

Hegyhátsál Községi Önkormányzat „Egy szabad, mívelt és boldog Magyarországért. Kunc Adolf (1841-1905) csornai premontrei prépost élete és működése” című pályázata 3.990.000 Ft támogatást nyert. Hegyhátsál Községi Önkormányzat Kunc Adolf emberi arculatának, életének, munkásságának szeretne méltó emléket állítani, születésének 180. évfordulója alkalmából, reprezentatív könyv formájában. Kunc Adolf Hegyhátsál község szülötte, 1841.december 18-án, 180 évvel ezelőtt született ezen a Vas megyei kis településen. Emlékét őrzi a falu impozáns épületén elhelyezett emléktábla, büszkén hirdetve tiszteletre méltó szülöttének emlékét. Kunc Adolf életútja, egész életének tevékenysége példa értékű a mostani generációk előtt. Könyvükben szeretnék bemutatni gazdag életútját, családi hátterét, szülők, testvérek személyében, a korabeli Hegyhátsált, mint szülőfalut, iskoláit. A könyv megvalósításához két szerzőt hívtak segítségül: Horváth József szombathelyi könyvtár-történelem szakos egyetemi tanárt. Munkássága során több publikáció, előadás és kiállítás rendezés köthető nevéhez Kunc Adolf éltútjával kapcsolatban. Másik szerző Molnár László kémia-fizika szakos egyetemi tanár. Nevéhez kötődik több publikáció, előadás Kunc Adolf munkásságával összefüggésben, részt vett a szervező bizottság elnökeként a Szombathelyen 1991-ben megrendezett Kunc Adolf Emléknapok – nemzetközi konferencián és 2006-ban szervezőként, a megrendezett Kunc Adolf Emlékkonferencián a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban. A könyv szerkesztője Mayer László okleveles könyvtáros, történelem szakos tanár, a Vasi Szemle főszerkesztője. A könyv bemutatásának tervezett időpontja Hegyhátsálon 2021. december 18.

Szőce Községi Önkormányzat idén is folytatja a „Mákos” történetüket. Mákos nosztalgia Szőcén elnevezéssel, már hagyományosnak mondható rendezvényen szeretnék továbbra is megismertetni, és népszerűsíteni a mák termesztését, és főleg a fogyasztását. Lesz mákos ételek kóstoltatása, gasztronómiai bemutató, szakemberek bevonásával, majd kulturális műsor. Erre a rendezvényre immár harmadik alkalommal hívják, és várják a falunkból elszármazottakat, akik számára apró ajándékokkal kedveskednek. Mindezekhez konyhai gépek vásárlását tervezik, az előzetesen kihelyezett, egyedi mákos logóval, virágokkal ellátott település táblák felavatása történik, roll-upon a mákos hagyományokat jelenítik meg.

-A polgármesterek tájékoztatója nyomán Földes Tímea-