Jól halad az új szennyvíztisztító-telep építése

Szinte fű alatt, mert kiesik mindennapi útvonalainkból, de szépen halad a Nádasd-Katafa szennyvíztisztító telep átalakítása. Az igencsak jelentős beruházás jelenlegi helyzetéről Maszlavér László, a Vasívíz Zrt. szennyvíz-szolgáltatási üzemmérnökségi vezető számol be. Magyarország kötelezettséget vállalt az Európai Unió felé, hogy a 2000 lakos-egyenértéket meghaladó agglomerációk szennyvízkezelését megvalósítja.  Az 1993-1995-ben létesült Nádasd-Katafa szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer az akkori jogszabályi előírások és felhasználói szokások alapján került kialakításra. Az évek során jelentősen változtak a környezetvédelmi szabályozások, a kibocsátási határértékek nagymértékben szigorodtak, amelyek mellett a lakosság víz- és szennyvízhasználati szokása is átalakult. Ugyanúgy, mint az élet minden területén, ugrásszerű technológiai fejlődésnek lehettünk tanúi, energia-, és víztakarékos berendezések kerültek majdnem minden háztartásba, valamint a lakosság körében is előtérbe került a takarékosság elve, reméljük nem kizárólag anyagi megfontolásból. Az egyre szigorodó előírásokkal a többszöri fejlesztés és kisebb átépítések ellenére sem volt képes a meglévő szennyvíztisztító lépést tartani, továbbá a kialakításakor előnyösnek látszó acélszerkezetek felett is eljárt az idő. A két település önkormányzata sikeresen pályázott a KEHOP program keretében új tisztító építésére, továbbá lehetőség nyílt a hálózaton szükséges rekonstrukciók jelentős részének elvégzésére is. A kedvező területi adottságok következtében nincs szükség a meglévő szennyvíztisztító területének növelésére, a jelenlegi létesítmények mellett az új, mai kor előírásainak megfelelő tisztítómű kerítésen belül elhelyezhető lett. Az új tisztító létesítése a KEHOP program keretében a 2.2.2.-15-2016-00105 azonosítószámú az NYDDU-6. „B” projekt keretében valósul meg, nagyjából 550 millió forintból. A kivitelezési munkákat az A-HÍD Zrt. 2019-ben megkezdte, melyek a lakosság nagy része számára „láthatatlanok”. A szennyvíztisztító új műtárgyai csaknem teljesen elkészültek, az új elkerülő útról, vagy a temető mellől már kivehetőek a körvonalai, a kivitelezést szerencsére csak kisebb mértékben lassította a koronavírus. A gépészeti szerelés és a berendezések telepítését augusztus folyamán megkezdték. Az új létesítmény próbaüzem éles körülmények között előreláthatólag októberben megkezdődik és a hatósági előírások alapján fél évig tart, természetesen a teljes átadásig a meglévő (régi) telep üzemképes marad, így bármilyen rendellenesség esetén sem kerülhet a környezetbe szennyezett víz. A telepi munkák kapcsán teljesen megújul a kezelőépület is, korszerű felügyeleti és irányítási rendszert telepítenek. Az új szennyvíztisztító biológiai tisztítókapacitása közel kétszerese lesz a régihez képest. A pályázat lehetőséget biztosít az elvezető hálózaton szükséges rekonstrukciók elvégzésére is, melyben teljesen felújításra került mindkét település végátemelője (Nádasdon a Kossuth és Dobó utcák kereszteződésében), valamint a Hegyhátsáli és a Táncsics utcai átemelők. A pályázattal egyidejűleg a rendszer teljes távfelügyeletének kialakítása is megvalósul, azonban ennek költségét a két település önkormányzata vállalja az üzemeltetés során összegyűlt ún. használati díj terhére. A távfelügyelet kialakítása lehetővé teszi az üzemeltetőnek, hogy az esetek jelentős hányadában még azelőtt tudomást szerezzen az üzemzavarokról, meghibásodásokról, mielőtt az a lakosságot érintené. A projekt teljes lezárása 2021 májusában várható.

-ML-