Kis füzetekben rendeleteink

„A szabály semmit sem ér, ha elhatározás-szerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman, hajlékonyan támogat.” - Weöres Sándor

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy rendeleteit kis füzetecskékben kiadja, hogy falunk minden lakója ismerje a helyi „törvényeinket”. Első alkalommal a legújabb rendelet került a postaládákba, amely 2022. január elsejétől lépett életbe.  

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló rendelet vonatkozik minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Nádasd település közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti. Tehát Nádasd közigazgatási területén (bel és külterületén) mindenkire érvényes!

A rendelet a következőket tartalmazza: 

  • Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
  • Eljáró hatóság és eljárási szabályok
  • A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat a következő területeken szabályozza a rendelet:

  • Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele
  • A köztisztaság fenntartása
  • A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata
  • Önkormányzati utak használata
  • A köztemetők és a temetkezés rendje
  •  
  • Állatok tartása

A háztartásokba eljutott kis füzetecske teljes szövege megtalálható a www.nadasd.hu/hirdetmenyek oldalon is. Figyeljünk egymásra, legyünk tekintettel a másikra, hiszen egy közösséget alkotva élünk településünkön!

-Karvalits Zoltán-