Közmeghallgatás

Az idei közmeghallgatásra érkező, ismételten kevés számú résztvevőt elsősorban a rendezési terv módosítási kérelmei, illetve az azokat övező vita érdekelte. Az első napirendi pont azonban az évente szokásos rendőrségi beszámoló Nádasd és környéke közbiztonsági helyzetéről volt. Agg Zoltán rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott beszámolójáról az összefoglaló külön cikkben olvasható. Karvalits Zoltán polgármester következett, aki a 2022. évi önkormányzati tevékenységeiről számolt be, a korábbi évekhez hasonlóan vetített képekkel kísérve. - A beszámoló a mellékletből letölthető.

A beszámoló és a 2023-as tervek a Nádasd honlapon teljes egészében olvashatóak. Lakossági felvetésként a következő témák kerültek elő: Hasznosak bizonyultak a kis füzetben megjelentett rendeletek, aminek folytatását ígérte a testület. Kérdésként merült fel a posta helyzete, amiről biztosat nem lehet jelenleg kijelenteni. Jó volna megtartani a postai szolgáltatást településünkön, aminek a módját ki kellene találni. Felmerült kérdésként, hogy hogy lehetne elejét venni a temetői gyomírtásoknak, hiszen az együttélés szabályai is kitért arra, hogy tilos gyomírtószert használni közterületeken, mégis sokan megteszik, ráadásul úgy, hogy nem figyelnek az ilyen szerek alapvető használati szabályaira sem! Jó volna hangsúlyozni, akár a temető bejáratánál is, hogy nem megengedett a gyomírtó használat a temetőben.  

Az elkészült köszöntő táblák hamarosan kikerülnek a falu bevezető útjaira. A Vasúti úton való parkolási gondok megoldását jó volna szorgalmazni, de ehhez pályázati forrást kellene találni. Sok helyen bosszúságot okoznak a járdára benyúló fák, bokrok, sövényesek, itt nem annak kellene lenni a megoldásnak, hogy a gyalogosok kitérnek az úttestre, hanem a tulajdonosoknak kellene megnyesniük a portájuk környékét. Vannak különösen veszélyeztet útszakaszok, ahol kockázatos az út szélén közlekedve kikerülni ezeket a járdaszakaszokat. 

A rendezési terv módosításához érkezett lakossági kérelmeket Kuntner Ferenc főépítész kivetítve tette mindenki számára érthetővé és szakmai véleménnyel alátámasztva javasolta a testületnek elfogadásra, vagy éppen megfontolásra. A Petőfi utca közepén található üres, még beépítetlen területek további hasznosítására érkezett kérelmeket a testület támogatta úgy, hogy a terület nagyobbik része építési teleknek eladható legyen, de a telkek nyugati oldalán később –sikeres pályázat esetén - mégis lehetséges legyen az oda álmodott, római utat bemutató manzió. A Bajcsy-Zsilinszky utcában a szabályozási szélesség módosítása elősegíti majd az itt kialakítandó építési telkek megvalósulását. A Temető utca Sárzógödör felőli végén kérelmezett módosítás is támogatható, de itt a beadvány nyomán kiderült, hogy az utca Sáli útra kivezetésének szabályozása sincs rendben, ezért itt több mindent kell majd egyben véglegesíteni. A Táborhegyi kertes mezőgazdasági terület használóitól érkezett kérelemben kettő felvetés szerepelt. Kérték, hogy az övezetben ne legyen kikötés, hogy csak kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban lévő, legalább a telek teljes területének 15%-ára kiterjedően valamelyik ágban művelt, aktív gazdasági hasznosítású telek legyen beépíthető, hanem a művelési ágból kivett is. A másik a beépítettség megengedhető mértékének növeléséről. A kérelmet szóban is igyekeztek alátámasztani az érdekeltek, vita is kialakult, amelynek a végén az a döntés született, hogy a rendezési terv 2025-ös komplex módosításakor lehet visszatérni a beépíthetőség mértékének kérdésre, hiszen itt a probléma lényegesen bonyolultabb, több érdeket és szabályozót is érint. Az ötödik kérelmező az Mise utat a Hegyhátsáli úttal összekötő önkormányzati út szabályozási vonalát szeretné módosítani. A kérelmet a testület támogatta, ezzel a rendezési terv módosítási folyamata elindulhat.

Ismét lehet javaslatokat tenni a Nádasdért kitüntetés odaítéléséhez, a határidő május 22.-ig. Vállalkozások válthatják egymást a volt Bina- bolt épületében. A hamarosan megszűnő kozmetika helyére a kérelem szerint ismét fodrászat kerülhet. A testület az új kérelmezővel a bérlet feltételeit még áttekintené.

-ML-