Marad a víziközmű-vagyon

A Nádasd nem ajánlja fel az állam számára a helyi víziközmű vagyonát, erről döntöttek a képviselők szeptember közepén. Indokaik közt többek közt szerepel az, hogy nagyon sok helyi tőke és munka van a víziközművek kialakításában és az is, hogy az állam 5%-os tulajdonrészt szeretett volna elérni a szolgáltató társaságokban, ez azonban az időközbeni felajánlásokkal már teljesülhetett, így Nádasd egyenlőre, inkább megtartaná tulajdonrészét.

Pesti Sándor településgazda beszámolt a legutóbbi időszak közmunka programjairól, hiszen itt időről időre megújuló, megpályázható támogatásokat biztosít az állam. A legutóbbi ilyen időszak március 1.-én kezdődött, ahol 6 fő foglalkoztatására 90%-os támogatás érkezett augusztus végéig. Közmunkásaink a településgazda vezetésével a megszokott állandó feladatok mellett a bölcsőde építésénél, fásításnál is segítettek. Szeptember elsejével változtak a feltételek, iskolai végzettséghez is kötötték az alkalmazható közmunkásokat, illetve akinek szakmája van, azt az állam már közmunkásként nem támogatja, igyekszik a munkaerőpiacra terelni. Ezek a feltételek, valamint az, hogy így már nem igazán lehet megfelelő munkaerőt találni azt hozták, hogy szeptembertől 4 fő foglalkoztatása biztosított februári végéig, most azonban 100% támogatással. Ez azt is jelenti, hogy az eddig végzett feladatok is egyre nehezebben láthatók el és Nádasd lakóitól biztosan több türelem kell, ha észrevesznek egy-egy éppen gondozatlanabb területet. A környező településeken sem nagyon találnak közmunkára jelentkezőket, de elhangzott a testületi ülésen az is, hogy szerencsére is egyre többen tartják be a helyi rendeleteket, így valamelyest csökkenhet az elvégzendő munka mennyisége.

Megkeresés érkezett a Környezetvédelmi Hivatal Hulladékgazdálkodási Főosztályról az önkormányzathoz nem megfelelő hulladédékelhelyezés miatt. A „szénahordó” út mellett felhalmozott építési törmelék elhelyezése így nem szabályos, még akkor sem, ha az önkormányzat a hegytulajdonosoknak akart segíteni, hiszen ezen a területen a víz többször használhatatlanná tette az utat. A rendezésre benyújtott vis major pályázat nem nyert, ezért kerültek előtérbe a helyi megoldások. Az önkormányzat most két hónapot kér a helyzet szabályoknak megfelelő rendezésére. A felmerült lehetőségek közül természetesen a legkönnyebben megvalósítható, legolcsóbb megoldást keresik.

A környező települések polgármesterei által alkotott intézményfenntartó társulási tanács tárgyalt a mini bölcsődénk alapító okiratáról. Ezek szerint a várhatóan február elsejétől működő intézmény jövő májusig önállóan, utána a Hétszínvirág Óvodához kapcsolódva fog működni. A tanács döntött arról is, hogy a bölcsőde térítéses lesz és teljes munkaidős kisgyermek nevelő és dajka, segítőként pedig még egy négyórás kisgyermek nevelő gondozza a kis bölcsiseket. A bölcsőde belépése a helyi kisgyermekgondozásba azért is nagyon fontos lesz, mert az óvodai zsúfoltság enyhítésére, a csoportbővítésre benyújtott TOP-os pályázatunk sajnos nem nyert.

A képviselők természetesen keresik annak lehetőségeit, hogy a jelenlegi energiaválságban hogyan lehetne az intézményeket takarékosabban működtetni, a villany és gázszámlákat csökkenteni. Például az orvosi rendelő működéséhez érkezett másfél havi gázszámla a korábbinak a sokszorosa, havi 25.000 Ft helyett 176.000 Ft, de az áramszámlák is kb. két és félszeresek lesznek. Folyamatosak az egyeztetések az intézményvezetőkkel, de a legtöbb esetben kiderül, hogy a takarékoskodáshoz előbb beruházni kellene és ez most nem egyszerű. A művelődési ház esetében talán sikerül olcsóbb megoldást találni például az emeleti helységek fűtésének leállításával, és a felfele áramló levegő lezárásával. Emelkedik a ház terembérleti díja is a fűtési idényre, vagyis október 15-től április 15.-ig a duplájára. Az mindenesetre biztosnak látszik, hogy állami segítség nélkül az intézmények üzemeltetése is veszélybe kerülhet, a tervezett fejlesztések anyagi lehetőségek hiányában pedig nem reálisak.

Képviselői indítványra lezárásra kerül a Vasúti úti járda a volt ablakos üzem előtt, mert az erősen megrongálódott tetőről balesetveszélyesen potyognak a cserepek és az esőcsatorna darabjai. Természetesen a jelenlegi tulajdonos számára is érkezik a felszólítás a tető javítására.

Szinték képviselői jelzésre a víztorony erős szélben „éneklő” kötélzetére hívnánk fel az üzemeltető figyelmét, hiszen a zaj nagyon zavaró a környéken lakóknak.

-ML-

Galéria