Mégis lesz bölcsődénk!

A bölcsőde létrehozására írt első pályázatunkat még 2016-ban adtuk be. Sok egyeztetés ellenére az a pályázat jobb is, hogy nem nyert. A magas kiviteli költségekkel szemben jóval kevesebb pályázati pénzt nyerhettünk volna el, ami azt jelenti, hogy magas lett volna az önrészünk. Ráadásul csak Nádasd Önkormányzata maradt benn a pályázatban. Az aránytalan magas költségviselés miatt a fenntartó társ önkormányzatok visszaléptek.

Az új pályázati kiírásnak új tervekkel, elgondolással álltunk neki. Már a kiírás is sokkal kedvezőbb volt, így bátran vágtunk bele újra a pályázatnak közösen Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás hét településével.

A célkitűzés, hogy az óvodánk közvetlen közelében, kapcsolódás kialakításával létrehozzunk egy minibölcsődét, ahol terveik szerint 7 kisgyermek számára tudunk minőségi nevelési szolgáltatásokat nyújtani. A tanulmányterv alapján elmondható, hogy az intézmény tervezett alapterülete csaknem 130 m2. Az épületben helyet kap egy több mint 30 m2 alapterületű foglalkoztató helyiség, valamint hozzá tartozó kisegítő helyiségek.  A projekt keretében beszerzésre kerül egy 15 személyes kisbusz, annak bekerülési költsége is a pályázat része.

A mini bölcsőde működtetéséhez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezése szerinti eszközök, játékok kerülnek beszerzésre, eszközlista szerint. További, elszámolni kívánt költségek az előkészítés és megvalósítás során: tanulmányterv, engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció, megalapozó dokumentum elkészítésének költsége valamint műszaki ellenőri szolgáltatás és projektmenedzsment szolgáltatás igénybevételének díja. A projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatása lesz szükséges, emiatt a közbeszerzési szakértő díja is elszámolásra kerül. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megvalósításának költsége is szerepel a költségek között.

A beruházás működtetése 4 fő számára jelent biztos foglalkoztatást, így elmondható, hogy a beruházásnak munkahelyteremtő hatása is jelentkezik. Szükség lesz 1 fő kisgyermeknevelőre és 1 fő bölcsődei dajkára, valamit tervezünk egy részmunkaidős takarítónői állás meghirdetését is, valamit a kisbusz vezetéséhez az óvoda-bölcsőde gondnoki feladatainak ellátására szeretnénk munkavállalót találni.

A pályázat megvalósításának dátumait a következőképpen vállaltuk: tervezési eljárás lebonyolítása, szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásának tervezett dátuma: 2020.12.31.

Közbeszerzés lefolytatása 2021.06.30., míg az építkezés befejezésének tervezett dátuma: 2022.10.15.

A projekt teljes költsége: 112.305.189 Ft, a megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2022.12.31.

-Karvalits Zoltán-