Rendkívüli testületi ülés a TOP fejlesztési tervekről

Felszólító levél tartozás kiegyenlítésére

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való 2012-es nádasdi csatlakozással az akkori képviselő-testület több, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos égető probléma megoldását várta. Leginkább a régi szeméttelep rekultivációját, a terület rendezését. El is indult a folyamat, sikerült pénzt kapni, amelyből elkészülhetett szeméttelep rendezésének terve, monitoring cső került elhelyezésre, terepet lehetett rendezni, kerítés, figyelmeztető tábla, sorompó került ki. A lakosság komposztáló edényeket kapott, hogy kevesebb legyen az elégetett gyom, fű. A régi szeméttelep rekultivációs pályázatáról viszont már „lecsúsztunk” és az évi közel 800.000 Ft-os fejlesztési hozzájárulást kezdte soknak tartani a Képviselő-testület, úgy, hogy nem jöttek az újabb lehetőségek. 2014 végén a kilépés mellett döntöttek a képviselők, a fejlesztési hozzájárulást sem utalta emiatt az Önkormányzat, azonban mint minden más, ez sem volt egyszerű folyamat.  A három hónappal korábban bejelentett kilépési szándék elkésettnek bizonyult, fél évvel korábban kellett volna jelezni és az is kiderült, hogy az éppen futó Európai Uniós projekt megvalósítási és fenntartási időszakában erre tulajdonképpen nincs is lehetőség komoly pénzügyi szankciók nélkül. A Társulás időközben felismerte, hogy a beruházási önrész fizetése a projekt megvalósításának befejeztével, 2017-től okafogyott. Emiatt kezdeményezte a 127 tagönkormányzat felé, hogy a 2017, 2018, 2019-es évekre a beruházási önrész fizetési kötelezettség kerüljön megszüntetésre, azzal a kikötéssel, hogy a fennálló működési hozzájárulásokat előzetesen megfizetik a tagok. Településünk elfogadta a kezdeményezést, azonban nem minden tagtelepülés tett így, emiatt csak most, 2020-ban sikerült ezt a beruházási önrész fizetési kötelezettséget jogszerűen megszüntetni. Jelenleg Nádasd esetében valamivel több, mint 4 millió Ft a különböző jogcímeken keletkezett befizetnivaló, amennyiben viszont 30 napon belül az önkormányzat ebből a felét (2.139.200 Ft) utalja, akkor ezzel letudja tartozásait. A testület tagjai alaposan megvitatták a helyzetet és arra jutottak, hogy jogi és egyéb érveink egy esetleges peres ügy esetén kevésnek bizonyulnának és felhatalmazták a polgármestert, hogy tárgyaljon a társulási tanáccsal fizetési halasztásról, hiszen a 2020-as költségvetés terhére nem tudunk eleget tenni ennek a fizetési kötelezettségnek.

 

Vízvezetési szolgalmi jogok

Egy 2011-es törvény úgy rendelkezik, hogy ha a víziközmű (pl. vízvezeték) idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízvezetési szolgalmi jog az ellátásért felelőst (önkormányzat) illeti meg, mert víziközmű kizárólag állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. Ezt azonban a földhivatali ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni, amelyre most december 31-ig van lehetőség az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása és kártalanítása nélkül. Tehát az önkormányzat számára adódott egy újabb jelentős összegekkel járó kötelezettség, hiszen geodéziai céget kell igénybe venni, bejegyzési illetéket, másolati díjakat kell befizetni. A Vasivíz Zrt. mellékelt egy szép hosszú listát belterületi, külterületi és zártkerti víziközmű földrészletekről, amit azonban az esetleges változások miatt át kell tekinteni. A Képviselő-testület nemigen tehetett mást, mint bólintani, és a munkát megrendelni.

 

Fejlesztési célok

Igényfelmérő körlevél érkezett a Vas Megyei Közgyűlés Elnökétől, amelyben a 2021-2027-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseket kérik Nádasd Községi Önkormányzattól. A megye összes ilyen igényét felmérve alakulhat a megyei fejlesztési terv és lehet lehetőség pályázati célok meghirdetésére, a Területi Operatív Program (TOP) alakítására. A testület nemrég tárgyalt fejlesztési céljairól, most azonban egy sorrend felállítása is szükségesnek látszott. Alapos megbeszélés után úgy döntöttek, hogy jelenleg az egyik legégetőbb, amúgy alapvetően kellemes problémának az óvodai gyermeklétszám növekedése, a kisgyermekek számára a megfelelő körülmények biztosítása látszik. Ezért az első helyre az óvodabővítést, a megromlott állapotú tető felújítását tették. Ezzel is összefüggésben a közművesítés és építési telkek kialakítása került a második helyre, hiszen egyre nagyobb kereslet látszik és az önkormányzatnak érdeke és kötelessége is ezeket az igényeket megpróbálni kielégíteni. Az is elengedhetetlen, hogy legalább a belterületi utak belátható időn belül portalanítva legyenek és ezzel együtt a járdák állapota is egyre aggasztóbb. Arról ugyan megoszlottak a vélemények, hogy reggelente és délutánonként az iskola környékén kialakuló autós tumultus feltétlenül szükséges-e, (többek véleménye szerint az iskola megközelítése biztonságos, nem lenne feltétlenül szükség a gyerekek autóval szállítására) de ezzel együtt tény, hogy az ottani parkolóhelyek száma és a faluközpontban rendezvények esetén a parkolási lehetőség nagyon kevés, ezért a negyedik helyre ez a problémakör került. Mindjárt javaslatok is elhangzottak a lehetséges megoldásokra, de miután az ilyen beruházás is rendkívül költséges, itt is elsősorban a pályázati lehetőségek kerültek előre.

-ML-