Tájékoztató az őstermelői tevékenység várható változásairól

Közigazgatási egyeztetés alatt van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett őstermelői és családi gazdasági rendszer átfogó reformjáról szóló törvényjavaslat.  Jelenleg ez még csak egy tervezet, amelyet most az őszi ülésszakon fog várhatóan tárgyalni az országgyűlés.

A tervek szerint a változásokat tartalmazó jogszabály 2021. január 1-jén lép majd hatályba. Célja az, hogy az őstermelői igazolvány idén kivezetésre kerüljön és a 2020. december 31. napján érvényes őstermelői státusszal rendelkezők határozatlan időre, további ügyintézés nélkül is őstermelőnek minősüljenek. Ha a gazdálkodó nem őstermelőként szeretne tovább működni, vagy a tevékenység végzésével felhagy, azt továbbra is tizenöt napon belül kell bejelentenie. 

Az őstermelőkre vonatkozó szabályok tervezett változása a következőképpen alakulna.  

Kibővülne az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével (pl. mezőgazdasági bérmunka, falusi és agroturizmus tevékenységekkel). Ennek bevétele megjelenhet a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-áig.

Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek majd, így azok adómentessé válnak. Azokat sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem számítása során nem kell figyelembe venni.

Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére nő (kb. 1 millió forint) az értékhatár, amelyet el nem érő éves bevétel esetén az őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz nem keletkezik személyi jövedelemadó-kötelezettsége sem.

Az éves minimálbér tízszeresét (kb. 20 millió Ft.) el nem érő bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők automatikusan átalányadózókká válnának. Természetesen választhatják a tételes költségelszámolást is, melyet majd külön kell jelezniük.

A bevételből egy kulccsal kell majd jövedelmet számolni, ami a bevétel 10 százaléka lenne.

-Az éves minimálbér ötszörösének – a 2020-as minimálbérértéken megközelítőleg 10 millió forintnak – megfelelő éves, támogatás nélküli bevételig az őstermelők adómentesek maradhatnak, a tervek szerint nem fizetnének szja-t és szochót.

-Azon őstermelők, akik a minimálbér ötszörösét meghaladó, de annak tízszeresét (2020-as értéken körülbelül 20 millió forintot) meg nem haladó éves támogatás nélküli bevételt érnek el, szintén kedvezményes szabályok szerint adóznak. Nekik a 10 millió forintot meghaladó bevétel 10 százaléka után kell személyi jövedelemadót fizetni.

20 millió forint felett tételes költségelszámolást kell alkalmazni.

A közös őstermelői igazolvánnyal gazdálkodók és a jelenlegi családi gazdaságok számára az őstermelők családi gazdasága (ÖCSG) állna rendelkezésre.  Csak 16 éven felüli őstermelőkkel lesz alapítható, de a jelenlegi családi gazdaságok fiatalabb tagjai maradhatnak az ÖCSG-ben az átalakulás után is.  A tagok hozzátartozói láncolatban álló, de nem feltétlen közös háztartásban élő személyek.  Nem kell élethivatás szerűen folytatni a mezőgazdasági tevékenységet egyetlen tagnak sem. Tehát nem lesz feltétel, hogy a gazdálkodásból származó árbevétel éves szinten meghaladja az egyéb forrásból származó bevételeket, és nem lesz a képesítés vagy a gyakorlat kitétel. A családi gazdaságok tagjai szerződésben állapodnak meg a bevitt eszközökről, földterületről, stb, valamint a költség és jövedelem arányokról.

A közös igazolvánnyal rendelkezők 2021. 01.01-től automatikusan ÖCSG-ként működnének tovább, melyről az első negyedévben az Agrárkamara egyeztetést folytat az érintettekkel.

Adózás szempontjából itt is változás várható. A kedvezményes adózás nem sokszorozódik végtelenségig a tagok számával, viszont értékhatára növekszik. Tehát legfeljebb 4 főre számított átalányadózási értékhatár számítható kedvezményként (várhatóan 80 millió Ft körül), kevesebb tag esetén természetesen fejenként nem haladhatja meg a személyes határt.

Új kategóriaként fog megjelenni a családi mezőgazdasági társaság (CSMT), ami a társasági, vagy szövetkezeti formában működő gazdaságokra lesz alkalmazható. Kizárólag mező-, erdőgazdasági-, illetve kiegészítő tevékenységet folytató, egymással hozzátartozói láncolatban álló természetes személyek vehetnek részt a CSMT-ben.

Adókedvezmény ebben a gazdálkodási formában az EU-s szabályrendszer miatt nem adható, ezért a részt vevő magánszemélyek vonatkozásában van lehetőség kedvezményszabály kialakítására. A törvény jellemzően a mezőgazdasági tevékenységek során keletkező jövedelmeket mentesítené (gazdaságonként maximum évi 50 millió Ft.) adófizetés alól, mint a

  • termőföld bérleti díja (ha a tag a cégnek bérbe adja a földjét)
  • tagnak átengedett támogatási összeg
  • földhitel törlesztés (jelzálog)
  • földvásárlásra adott összeg (a cég ad a tagjának olyan termőföld vásárlására, amit a cég legalább 15 évig használ)

A nyilvántartásba vételt, és nyilvántartás vezetést is az Agrárkamara fogja ellátni. A nyilvántartásba vétel kérelemre történik.

Mivel a változások nagyban érintik az adózási szabályokat, bizonyos estekben érdemes lehet könyvelővel konzultálni.

A végleges törvény elfogadása után lesz lehetőség a tényleges változások áttekintésére.

-Kertészné Horváth Eszter-

Kertészné Horváth Eszter

falugazdász

30/416-9453

kerteszne.eszter@nak.hu