Testületi döntések helyett polgármesteri döntések

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormány rendelet értelmében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. E törvény alapján 2020. március 11-e után a döntéseket - a képviselők véleménye alapján – a polgármester hozta. Ez időszakban a következő döntések születtek:

- A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása, bővítése tárgyában a közbeszerzési törvény szerint a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat hagytam jóvá és közbeszerzési eljárás megindítására határozatot hoztam. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Krizmanich Gergely felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bíztam meg.

- Pályázati felhívást tettem közzé a „Civil Szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” címen. A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az egyesületek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

- A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása, bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről, amelyet követően a Vasi Opus Építőipari Kft. ügyvezetőjével aláírtuk a kiviteli szerződést.

- „Kultúrpajta” kialakítása Nádasdon című LEADER pályázathoz szükséges önerőről hoztam döntést, amelyben az elkészült piac villanyhálózatának kiépítését és a színpad felújítását végezzük el.

- A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása.

- A 2019. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló jegyzői beszámoló elfogadása

- A rendezési terv módosítási eljárás indításának helyi szabályairól szóló határozat elfogadása.

- A www.nadasd.hu honlap karbantartó megbízásáról szóló döntés.

- A LEADER helyi felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez „Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése” című pályázat keretében „Nádasdi Turisztikai Megállópont kialakítása” című pályázat beadása melletti döntés. Ebben a piac mellé egy vizesblokk kialakítására és eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatot nyújtunk be.

-A civil szervezetek 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadásáról, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról döntöttem.

-A művelődési ház csapadékvíz elvezetéséről is döntés született.

-Karvalits Zoltán-