Testületi ügyeink

A szeptember 28-i közmeghallgatás nyilvános testületi üléssel folytatódott. Pontot tettek a képviselők a korábban már többször átbeszélt közösségi együttélés szabályait tartalmazó helyi rendeletre. Megegyeztek abban is, hogy bár rendeletileg nem kíván foglalkozni a testületi a vasárnapi hangos munkavégzés témakörével, vagyis nem lesz „csendrendelet”, de a szabályok felvezető szövegében ajánlásként, kérésként megfogalmazzák, hogy amennyiben a lakosság teheti, tartózkodjon az ilyen tevékenységektől. A rendelet mindennapi gyakorlatokat igyekszik szabályozni, segíthet pl. szomszédviták eldöntésében is, de sok hasznos egyéb tudnivalóval is szolgál, érdemes tanulmányozni. Hogy ez könnyebben menjen, tervben van egy kiadvány, amit a rendelet életbe lépésétől, vagyis 2022. január elsejétől minden háztartásba eljuttatnak. Ugyanez az időpont vonatkozik az avarégetésre is, a veszélyhelyzet fennállásáig, vagyis jelenleg január 1.-ig még lehetséges. Pesti Sándor alpolgármester beszámolóját is elfogadta a testület a közfoglalkoztatásról. Jelenleg 2022. február végéig él a pályázat, amelynek keretében nyolc fő van foglalkoztatva. Munkájuk szerteágazó, igen nagy területeket kell gondozniuk és emellett egyedi feladat is kerül számukra járdaburkolástól a gyümölcsszüretelésig, kerítésépítéstől a parkosításig. Teszik mindezt jó munkamorállal a településgazda és talán sokan mások megelégedésére is. Terveik közt szerepel pl. a hivatal udvarán a vízelvezetés megoldása, vagy a temető északi oldalán az elszáradt fák kivágása. A továbbiakban döntöttek a képviselők az idén is a felsőoktatásban tanulók Bursa Hungarica pályázat utján való további támogatási szándékáról. Átalakították az önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatát azzal az eddigi gyakorlat rendeletbe foglalásával, hogy a településképi bejelentési eljárások a polgármester hatásköre lesz a települési főépítésszel együtt elbírálni, és összevonták a védőnői körzeteket. Tartós bérletbe adták a patakvölgyet a Hegyhátsáli út és a katafai út között. Itt a bérlő vállalta a parkoló kialakítása mellett, hogy a patak mentét gyalogosan és kerékpárral is átjárhatóvá teszi és karbantartja. Megvizsgálták és elfogadták – amennyiben műszaki akadálya nincs - a Hétdombi IKSE testépítő szakosztályának kérését, hogy bővíthessék a jelenleg használt és már kicsinek bizonyuló konditermet. Szóba került Justfood Kft. élelmiszer norma emelési kérelme is, itt azonban a döntés az Intézményfenntartó Társulás joga.

-ML-