Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

A képviselő-testület várható ülései és azok napirendje

 

Január 23.

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének előzetes tárgyalása.

2. Nádasd Községi Önkormányzat 2020. évi munkaterve megtárgyalása.

 

Február 13.

1. Az Önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2020. évi költségvetésének elfogadása.

2. Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése.

3. „Együtt Nádasdért” Egyesület beszámolója az előző év közművelődési feladatellátásáról.

4. A 2020. évi közművelődési programtervezet és rendezvénynaptár jóváhagyása (Rendezvények, ünnepek, megemlékezések.

 

Március 19.

1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Családsegítő Szolgálat 2019. évi munkájáról.

2. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról.

3. A szociális ellátás helyzete Nádasdon - Evangélikus Diakóniai Központ beszámolója

4. Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

5. Beszámoló a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról

6. 2020. évi pályázati felhívás a civil szervezetek részére

 

ZÁRT:

Szociális Szolgáltató és Információs Központ Gyermekjóléti és Családsegítő helyi speciális problémák megtárgyalása.

 

Április 23.

Közmeghallgatás:

 • Rendőrségi beszámoló Nádasd 2019. évi közbiztonsági helyzetéről
 • Polgármesteri beszámoló 2019 év tevékenységéről, 2020 terveiről, gazdálkodásáról

 

 1. Nádasd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése.
 2. Ellenőrzési jelentések.
 3. A 2019. évben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolója, 2020.évi elkülönített alapra beérkezett pályázatok elbírálása.

 

Május 21.

1. A Nádasdért kitüntetés javaslatainak elbírálása.

 1. Helyi adórendelet felülvizsgálata.
 2. A közművelődési rendelet felülvizsgálata
 3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása
 4. Állattartási rendelet felülvizsgálata.

 

Május végén kihelyezett rendkívüli testületi ülés Németfalusi hegy

 

Augusztus 27.

 1. Konyha üzemeltetés - Justfood Kft-vel történő együttműködés tapasztalatainak értékelése.
 2. Idősek napjának megtárgyalása.
 3. Vasivíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadása

 

Szeptember 17.

 

 1. Tájékoztató a közfoglalkoztatásról.
 2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megtárgyalása

 

Október 22.

 

1.Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről fogorvosi, háziorvosi 2 körzet, védőnői beszámoló.

2. A Nádasdért Kitüntetés ifjúsági díj pályázati felhívás közzététele

 

November 19.

1. 2021. évi Belső Ellenőrzési Terv

2. Lakóhely környezeti állapotának értékelése

3. Falukarácsony programszervezésének megbeszélése.

ZÁRT ÜLÉS keretében:

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer keretében benyújtott pályázatok elbírálása.

 

December 17.

 

1. Polgármesteri beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

2. Polgármesteri beszámoló a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről

 

Az Önkormányzat képviselő-testülete 1 alkalommal tart közmeghallgatást.

 

A munkatervet Nádasd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (I.23.) számú Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

 

Nádasd, 2020. január 27.

 

 

                                               Karvalits J. Zoltán

                                                    polgármester