Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan, így 2024. évben is kiemelt figyelmet fordít:

 • az Önkormányzat jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátására,
 • a lakosságot érintő feladatok hatékony ellátására,
 • az önkormányzati intézmények működőképességének biztosítására, az önkormányzat és az intézmények együttműködésében a gazdaságos működési feltételek kihasználására, különös figyelemmel az intézmények energiatakarékos üzemeltetésére
 • az elnyert fejlesztési pályázatok lebonyolítására és lezárására
 • a település civil szervezeteivel való folyamatos együttműködésre, támogatásukra

A Képviselő-testület üléseit minden hónap 3. csütörtökén tervezi megtartani, kivéve az a hónap, amelyben más időpontra eső törvényi határidős feladat van, 1 alkalommal tart közmeghallgatást.  A képviselő-testületi ülések helye a napirendi pontok szerinti meghívottak számától függően a Nádasdi Közös Önkormányzati hivatal (Nádasd, Kossuth út 101.) illetve a művelődési ház (Nádasd, Vasúti út 7.)

Június és július hónapokban a testület nyári szünetet tart. Minden ülés kötelező napirendi pontja a polgármesteri beszámoló a két ülés közt eltelt időszakról szóló fontosabb tevékenységekről, valamint a polgármester két ülés között kivett szabadságáról szóló tájékoztató. A különfélék között először a mindenkori aktuális helyzetek tárgyalása, napi problémák megbeszélése, megoldása szerepel.

A képviselő-testület várható ülései és azok napirendje

Január 18.

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének előzetes tárgyalása.

 

Február 15.

 1. Az Önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének elfogadása.
 2. Nádasd Községi Önkormányzat 2024. évi munkaterve megtárgyalása.
 3. A 2024. évi közművelődési programtervezet és rendezvénynaptár jóváhagyása (Rendezvények, ünnepek, megemlékezések.
 4. Polgármester 2024. évi szabadságának ütemezése.

 

Március 21.

 1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Családsegítő Szolgálat 2023. évi munkájáról.
 2. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról.
 3. A szociális ellátás helyzete Nádasdon 2023-ban - Evangélikus Diakóniai Központ beszámolója.
 4. „Együtt Nádasdért” Egyesület beszámolója az előző év közművelődési feladatellátásáról.
 5. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.
 6. 2024. évi pályázati felhívás a civil szervezetek részére

ZÁRT:

Szociális Szolgáltató és Információs Központ Gyermekjóléti és Családsegítő helyi speciális problémák megtárgyalása.

 

Április 25.

 1. Beszámoló a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról
 2. Ellenőrzési jelentések.
 3. A Nádasdért kitüntetés felhívás közzététele.

 

Május 23.

 

KÖZMEGHALLGATÁS:

 1. Rendőrségi beszámoló Nádasd 2023. évi közbiztonsági helyzetéről.
 2. Polgármesteri beszámoló a képviselő-testület 2019-2024 közti ciklusának működéséről.

Testületi ülés:

 1. Nádasd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése.
 2. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről, fogorvosi, háziorvosi 2 körzet, és védőnői beszámoló.
 3. A 2023. évben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolója,
 4. A 2024.évi elkülönített alapra beérkezett pályázatok szóbeli bemutatása és elbírálása.

 

Augusztus 22.

 1. Idősek napjának megtárgyalása.
 2. Vasivíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadása

 

Szeptember 20.

 1. Konyha üzemeltetés - Justfood Kft-vel történő együttműködés tapasztalatainak értékelése. Konyha tovább üzemeltetésének megtárgyalása
 2. Tájékoztató a közfoglalkoztatásról.
 3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megtárgyalása

 

A munkatervet Nádasd Község Önkormányzatának a 8/2024. (II.15.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

 

Nádasd, 2024. február 20.

 

 

                                               Karvalits Zoltán

                                                  polgármester