Testületi munka

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  kiemelt figyelmet fordít:

  • az Önkormányzat jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátására,
  • a lakosságot érintő feladatok hatékony ellátására,
  • az önkormányzati intézmények működőképességének biztosítására, az önkormányzat és az intézmények együttműködésében a gazdaságos működési feltételek kihasználására,
  • az elnyert fejlesztési pályázatok lebonyolítására
  • a település civil szervezeteivel való folyamatos együttműködésre

A Képviselő-testület üléseit minden hónap harmadik csütörtökén tervezi megtartani, kivéve az a hónap, amelyben más időpontra eső törvényi határidős feladat van. Június és július hónapokban a testület nyári szünetet tart. A napirendi pontok előtt a képviselő-testület lehetőséget biztosít a lakosságnak közérdekű észrevételeinek közlésére. Minden ülés kötelező napirendi pontja a polgármesteri beszámoló a két ülés közt eltelt időszakról szóló fontosabb tevékenységekről, valamint a polgármester két ülés között kivett szabadságáról szóló tájékoztató. A különfélék között először a mindenkori aktuális helyzetek tárgyalása, napi problémák megbeszélése, megoldása szerepel.