Patakok, források

A hét dombra épült Nádasd növény ás állatvilágát változatossá, sokszínűvé teszik a falut körülölelő dombok, erdők, mezők.

A falut északról határoló Csörnöc-patak vízgyűjtő területe a három, Nádasdot átszelő patakunknak, az Egervölgyi, Nagykuti, valamint a Lenáztató patakoknak. Itt a Csörnöc-patak árterében található a Gyurác elnevezésű égeres láprét, ahol számos ritka és védett növényfaj fordul elő. Így például a szibériai nőszirom, újjaskosbor, kornis tárnics és a téli zsurló. Magyarországon itt a legjelentősebb populációja a pajzstokoknak. Mint vizes élőhely, számos vízhez kötött állatfajnak is otthont ad. Hüllők, kétéltűek, madarak, melyek közül érdemes megemlíteni a gémeket, nádi sármányt, vagy a ritka bölömbikát. Innét északra értékes kaszálóréteket találunk, melyek a gólyakolóniák legfontosabb táplálkozó helyei.

A Csörnöc-vidékén még ma is sok természet közeli ligeterdőt, égerlápot, mocsárrétet találunk sok védett növénnyel és állattal együtt. A vízben élő állatok legnépszerűbb csoportja a halak. A Csörnöc lassú folyású, sok helyen hínárnövényekkel (tavirózsa, érdes tócsagaz, úszó békaszőlő) gazdagon benőtt vízét több őshonos halfajunk is kedveli. Ilyen a ponty, a kárász, a compó és a domolykó, melyekkel a horgászok gyakran találkozhatnak. A tőkés réce a leggyakoribb hazai récefajunk, fészkel a Csörnöc-menti mocsárréteken, de télen is láthatjuk. A kárókatona és a nagy kócsag helyi fészkeléséről nem tudok, de téli kóborlásukkor gyakran megfigyeltem őket a Csörnöc-vidékén is. A Csörnöc-menti réteken és erdőkben sok színpompás lepkefaj él, mint például a pillangók közé tartozó fecskefarkú lepkét és kardoslepkét. Színben és tarkaságban azonban a nappali pávaszem és a nagy rókalepke még feltűnőbb. 1954-ben jelent meg itt a Japánból származó, nagyméretű, barnássárga színű tölgy selyemlepke, de ma már máshol is előfordul.

A patak menti magaskórós növényzetben készíti kerek hálóját a darázspók és a koronás keresztespók. A növényeken, mozdulatlanul várja áldozatait (kisebb rovarok) az imádkozó sáska, hogy első pár fogólábaival elkaphassa azokat. A ligeterdők öreg fáiban fejlődik a szarvasbogár és a nagy hőscincér lárvája. A rétek ernyősvirágzatú növényein táplálkozik a fekete-sárga csíkos közönséges darázscincér.