Elveszett értékeink - Jágerház

Meghatározta a Batthyányak, erdészeti dolgozók, akkor volt leányok, legények, regruták életét. Sokunknak van feledhetetlen, kitörölhetetlen emléke. Van, akinek a gyermekkorát, van, akinek a családi életét, van, akinek a családalapítását, és van, akinek a munkáját, kirándulóhelyét jelentette e patinás épület.

A Jágerház történetét 1746-tól ismerjük, hiszen Mária Terézia adományozta a területet a Batthyányiaknak hű szolgálatukért cserébe. A Historia Domusból tudható, hogy 1888. szeptember 3-án kezdték lebontani a középkori templomot, amelynek tégláit beépítették a házba, ami 1889-ben épült meg. A Batthányak a Jágerházat a mindenkori erdőőrök, vadmesterek otthonának építették, úgy kialakítva, hogy két család elférjen. Az akkori uraság kedvenc kirándulóhelye volt. A csodaszép erdő övezte szép ház körül az állattartáshoz szükséges gazdasági épületek, szántók, kaszálók, gyümölcsöskert, veteményeskert is megvolt. Az udvaron ásott kút állt.

1945-ig a Jágerház lakói a Batthyány hercegtől kapták a fizetésüket. Ismereteink szerint 1921-1937-ig Németh József erdőőr, főerdész, későbbi vadmester élt. Vele egy időben lakott itt Földes Kálmán. 1956-ig Dohr Lajos, 1957-60 között Horváth Vendel, 1960-66-ig Vaspöri Ferenc, 1966-70 között Csapó Gyula, végezetül 1984-ig Patona Sándor és családja élt az erdészlakba.

Lakhatatlanságból adódóan nem először merült fel a lebontása. 1980-as években a tetőt felújította az akkori erdészeti vezetés, miután a pusztulásáról megjelent egy oldalas Vas Népés cikk. 1996-ban a millecentenárium tiszteletére ismételten renováltatta az épületet.

Miután az utolsó család is kiköltözött az erdészlakból, megkezdődött a kifosztása. Szép lassan eltűntek a dolgok, egyszer csak nyitva maradt az ajtó, ellopták a cserépkályhákat, kitörtén az ablakokat, telefirkálták a falakat… Álmodoztunk arról, ha megnyerjük a lottó ötöst, megvesszük és felújítjuk. Voltak sokan, akik az év során több alkalommal is ellátogattak a házhoz és a vele szemben lévő Erzsébet-kerthez, nem feledve el a helyet. Lehetett volna cserkészközpont, erdészeti iroda, táborhely, turistapihenő, de valamiért nem keresték meg az illetékesek a funkcióját. 2015-ben lebontatták visszavonhatatlanul ….