Kulturális örökség - Kónya Mária versei

Kónya Mária 1935. február 24-én született földműves szülők gyermekeként Halogyon, a szomszéd faluban. Nem volt könnyű gyerekkora, mivel édesanyját a család korán elvesztette. Minden napi teendők sora, a férfiak ellátása az ő vállára telepedett, mégis, a gondokkal küszködő fiatal lányból érzelmes verssorok kerültek napvilágra. Rímekbe szedte az őt körülvevő nefelejcses domboldalt, a napsugár éltető melegét, „amikor a tavasz kiterítette zöld bársonyát”. Pár év múlva férjhez ment, Nádasdra költözött. Amit elvett tőle az addigi élet, hamarosan kárpótolta, hiszen három gyermekével boldog családot mondhatott magáénak, ami végül öt unokája hízelgő szeretetével lett igazán teljes. Erősen kötődött a bölcsőt ringató szülőfaluhoz, a lankás tájhoz, optimizmusát soha nem adta fel. Mindennapi munkája mellett születtek versei. Közérthető stílusával bocsájtotta minden versszerető ember elé lelkének féltve őrzött kincseit, hogy soraival örömet szerezzen olvasóinak. Első verseskötete nyugdíjba vonulása után, 1992-ben került kiadásra (Vallomás a szülőföldnek), majd ezeket még négy kötet követte (Fénysugaras igaz úton, Szárnyaló emlékek, Ezer évünk tükörképe, A magyarnak élni kell tovább).  Életviteléből fakadóan hiteles, igaz gondolatokkal mutatta be a falusi élet minden apró mozzanatát, a jeles ünnepeinket, a falusi ember romlatlan erkölcsét, az Istenbe vetett hitüket. Versei a népköltészettel mutatnak rokonságot, mégis eredeti, sajátos formaiság, mondanivaló az övé. Mindig úgy írt, hogy az olvasó ugyanazt gondolhassa, amit írója érez, gondol és leír. Bekerült a Magyar Írók Nemzetközi Szövetségének Lexikonába. Leírhatatlan sikerélményei között említette, hogy a magyar irodalmi szerzők névsorában is bejegyezték, amely Ady Endrével kezdődött, és régi nagyjaink, József Attila, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor mellet Kónya Mária neve után közvetlenül Kölcsey Ferenc következett. Egyszerű személye letette az irodalom asztalára, ami lelkivilágából, belső kisugárzásából fakadt, és ezt elfogadták a jó szándékú emberek… S mindezért kimondhatatlanul hálás volt: „Minden közjavat szolgáló lelki kincsemet, amit eddigi életem folyamán összegyűjtöttem, kiadott könyveim tartalmi értékével szeretném kisugározni kedves olvasóim felé!” Személyes kapcsolatai folytán felvállalta 6 800 darab verseskönyvének értékesítését is. Ezekkel őrizzük emlékét, és javasoljuk Kónya Mária költőnő nádasdi értéktárba való felvételét.