A nádasdi evangélikus egyházközségről

Evangélikus templom

A nádasdi gyülekezet templomának története szorosan összefügg a gyülekezet önállósodási törekvésével. 1947-ben, az akkor még Körmendhez tartozó leánygyülekezet kéri Dr. Kapi Béla püspök úrtól az önállósítást. Püspök úr 1947. április 30-i levelében megígéri, hogy a gyülekezetbe segédlelkészt küld, amint módjában áll. Még ebben az évben meg is érkezett Mátis István Felsőszeliből, ahonnan áttelepítették. A gyülekezet lelkészének lakást vásárolt részben önerőből, részben kölcsönökből. Az önállósodási folyamat 1949. október 1-jén ért véget, ekkortól számítjuk a Nádasdi Evangélikus Egyházközség születését. A gyülekezeti alkalmaknak még mindig az iskola adott otthont, de amint az anyagi terhei engedték a gyülekezet a lelkészlakás gazdasági melléképületéből, annak átalakításával templomot emelt.

1955. április 17-én szentelte fel az egyenlőre székekkel és padokkal felszerelt templomot Dr. Vető Lajos püspök. A templompadokat, mint a hívek áldozatának újabb jelét 1958 májusában Tekus Ottó esperes avatta fel. Harangtornyot a gyülekezet 1983-ban épített, két haranggal.

Az oltár retábuluma szép magyaros fafaragvány, mely Rác Miklós lelkész keze munkáját dicséri. Az oltárkép Munkácsy: „Krisztus Pilátus előtt” festményéről egy részlet. Az oltár kazettáiban a négy evangélista szimbólumát láthatjuk.

2015-ben hosszú kudarcos pályázati ciklus után végül az egész épületegyüttes megújulhatott, teljeskörű felújítási munkálatokon esett át, így méltóképpen ünnepelhettek a gyülekezet 65 éves önállóságát, valamint a templomszentelés 60. jubileumát.

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából a templom mellet felállításra került egy emlékoszlop. Az öt oszlop egy-egy sugárnyalábra emlékeztető szimbólum: az alsó három, mint a földről az ég felé törekvő sugár emlékeztet az emberi gondolatra, szóra, mely imádságként, kérésként halad a mennyei hatalmak, vagyis Isten felé. A felső rész az égből érkező mennyei sugarak szimbóluma, melyek isteni erőként, a végtelen hatalom energiájából érkeznek a föld felé. Ezek gyakorolnak hatást az anyagra, a természetre, az emberi érzelmekre, minden láthatóra és láthatatlanra a földgolyón. A sugárnyalábok egyszersmind a reformátori alapelvek hordozói is.

A szembefutó áramlatokat öleli körbe, fókuszálja a markáns Luther szimbólum, az ötszirmú Luther-rózsa a szívvel és a kereszttel. Az oszlop jelképezi az ég és föld közötti energiákat a vallás, a hit, az egyház foglalja össze. Az egyház, mint transzformáló, vagyis közvetítő elem, a felfoghatatlan nagy titok átalakítója működik a világi és mennyei erők között.

 

Evangélikus gyülekezeti programok:

Istentisztelet vasárnaponként 9 órától. Nagy ünnepekhez kötődően Úrvacsora osztás.

Januárban ökumenikus imahét, márciusban a nők világimanapja, melyekhez  szeretetvendégségek kötődnek.

A fáradhatatlan diakóniai vezető Sztehlo Gábor 2009. szeptember 25-én lenne százéves. A Magyarországi Evangélikus Egyház a centenárium alkalmából Sztehlo-évként hirdette meg a 2009-es esztendőt.

Konfirmáció: Húsvét után, 2010. évben 10 fő konfirmál.

Tanévzáró kerti parti a hittanos gyerekeknek. Nyári szünetben táborozási lehetőségek.

Gyermek-bibliakör, ifjúsági keresztény foglalkozások alsó és felső tagozatos általános iskolásoknak és középiskolás korú fiataloknak hetente.

Gyülekezeti nap: július első vasárnapja.

Halottak napi ökumenikus megemlékezés a temetőben.

Karácsonyi műsor színjátékkal.

Presbiteri ülések, aktuális feladatokhoz alkalmanként.

Az egyházközség a 2009. januárjától működő Szociális Központ munkálataihoz ad teret.

 

Erős vár a mi Istenünk!