Nádasd község neve ...

... honfoglaló, majd államalapító eleink nyelvi kultúráját őrzi. Az ómagyar nyelvben a személynevekben és a földrajzi nevekben a szóvégi –d és –t képző igen gyakori kicsinyítő, becéző funkciójú. Érdekes, hogy már igen korán kifejlődött valamivel ellátottságot, valamivel bővelkedést kifejező jelentése is. Jeles példák: Árpád vezér neve és a „Nádasd” nevű helységek korai, Árpád –kori névadása. A szóvégi -d és -t képző ezekben az esetekben kormeghatározó értékű is. A Nádasd, Nádast, helységnevek középkori jelentése: náddal bővelkedő, kis nádas falu. A történelmi, nagy Magyarországon gyakori volt a Nádasd helységnév. Ezek közül tájakhoz kötődő, megkülönböztető alakban és jelzőkkel több ma is létezik.

Magyarországon:

 

 - Nádasd ( 19. sz. végén: Vasnádasd; Vas megye ),

 - Mecseknádasd ( 1907: Püspöknádasd; Baranya megye ),

 - Borsodnádasd ( Borsod - Abaúj - Zemplén megye ),

 - Nádasdladány ( A középkori Ladány az előtagot a 19. században a földbirtokos gróf Nádasdy család nevéből kapta; Veszprém megye ),

 - Tornanádaska ( Árpád korban: Nádasd; Borsod - Abaúj - Zemplén megye ),

 - Nádújfalú ( Árpád korban: Nádasd; Nógrád megye ).

 

Ausztriában:

 

 - Fraknonádasd ( Rohrbach; Burgenland )

 

Szlovákiában:

 

 - Csallóköznádasd (Trstena na Ostrove; Pozsony megye )

 - Abaújnádasd ( Trstané pri Hornade; Abaúj-Torna megye)

 - Térnádasd ( Trstie; Trencsén megye )

 - Szepesnádasd ( Hincovce; Szepes megye )

 - Nádasd ( Trsztena; Árva megye)

 - Nádasd ( Trsztenna; Liptó megye)

 

Romániában:

 

 - Hadadnádasd ( Nadisu Hododului; Szilágy megye )

 - Szilágynádasd vagy más néven Oláhnádasd ( Nadis; Szilágy megye )

 - Alsónádasd ( Nadistia de Jos; Hunyad megye )

 - Felsőnádasd ( Nadistia de Sus; Hunyad megye )

 - Nádasdia ( Nadistia; Hunyad megye )

A magyarországiakkal együtt 18 „Nádasd” nevű helység létezik. Ezen kívül még 43 Nád-, Nádas-, -nádasdka elő, illetve utótagú község létezik a felsorolt országokban, az egykori nagy Magyarország területén. Valószínű, ennél még több volt a magyar történelem során, amelynek mnevét, helyét ma már csak helyét ma már csak helyi nevek és levéltári adatok őrzik.